Fe welwch chi fanylion cyswllt Sba Afon isod. Gallwch hefyd ddefnyddio’r ffurflen isod i anfon e-bost atom, a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.

Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus.

E-bost…

afonspa@aura.wales

Ysgrifennwch atom…

Sba Afon

Chester Road West,

Y Fferi Isaf, Sir y Fflint

CH5 1SA

Ffoniwch ni…

Gwneud Apwyntiad, Archebu ac Ymholiadau

01352 704280

Rhyngweithiwch â ni…

Anfonwch drydar at @SbaAfonSpa

Dililynwch ni ar Instagram, afonspa_

.