Aura Online Ads-04

Mae Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug wedi’i lleoli ar safle Ysgol Uwchradd Alun. Mae’r Ystafell Ffitrwydd wedi’i lleoli yng nghefn y Ganolfan Hamdden. Mae gan ein cyfleuster un llawr gydag offer ffitrwydd/cardiofasgwlaidd e.e peiriannau rhedeg, beiciau a chyfarpar o bwysau penodol hefyd e.e peiriannau gwasg y coesau a’r frest. Popeth sydd ei angen arnoch i ymarfer y corff yn llawn!

  • 15 darn o gyfarpar ffitrwydd/cardiofasgwlaidd
  • 9 peiriant gwrthiant pwysau sefydlog
  • Peiriant cebl pwli deuol, addasadwy
  • Arke, gorsaf hyfforddi swyddogaethol
  • Dymbels rhwng 4kg a 32kg.

Gallwn ddarparu ystod eang o becynnau aelodaeth gan gynnwys taliadau debyd uniongyrchol, blaendaliadau blynyddol neu daliad wrth i chi fynd. Nid oes angen contract, felly mae modd canslo ar unrhyw adeg. Mae’n ofynnol bod pob aelod newydd yn mynd drwy’r broses ymuno sy’n cynnwys gwiriad pwysedd gwaed; gallwn ddarparu dadansoddiad o gyfansoddiad y corff sy’n ddewisol. Ar ôl nodi eich amcanion, gall ein hyfforddwyr sydd â chymwysterau uchel deilwra rhaglenni ymarfer corff unigol. Maen nhw’n gallu eich arwain gyda hyfforddi diogel arbenigol a darparu adolygiadau rheolaidd o gynnydd fel eich bod yn gweld canlyniadau!

Opening times:

Monday to Friday 7am-10pm
Saturday and Sunday 8am-6pm

Contact Us

Phone: 01352 704333

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Rydym ni’n darparu rhaglen o 26 o ddosbarthiadau ffitrwydd gwahanol hefyd, sydd ar gael i chi ddydd neu’r nos, ar gyfer pob gallu.