Mae Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug wedi’i lleoli ar safle Ysgol Uwchradd Alun; mae’r Ystafell Ffitrwydd wedi’i lleoli yng nghefn y Ganolfan Hamdden. Mae gwaith ailddatblygu gwerth £1.4 miliwn wedi’i gynnal o fewn ein cyfleuster ac mae’n cynnwys ystafell ffitrwydd cynllun agored, 2 stiwdio ffitrwydd ac ystafelloedd newid i ddynion a merched. Mae gan ein cyfleuster un llawr gydag offer ffitrwydd/cardiofasgwlaidd e.e peiriannau rhedeg, beiciau a chyfarpar o bwysau penodol hefyd e.e peiriannau gwasg y coesau a’r frest. Popeth sydd ei angen arnoch i ymarfer y corff yn llawn!

  • 25 darn o offer ffitrwydd Technogym / cardiofasgwlar
  • Hanner rac Olympaidd gyda bar Olympaidd
  • Peiriant gwrthiant ceblau Kinesis One
  • Dymbels rhwng 4kg a 44kg
  • Bariau sefydlog rhwng 15kg a 30kg
  • Offer ymarferol Origin yn cynnwys, bariau mwnci, bar tynnu i fyny, rhaff a’r ychwanegiad ar gyfer gwneud mwy o ymaeferion yn canolbwyntio ar ran uchaf y corff.
  • 21 o feiciau stiwdio Technogym gyda chonsol

Gallwn ddarparu ystod eang o becynnau aelodaeth gan gynnwys taliadau debyd uniongyrchol, blaendaliadau blynyddol neu daliad wrth i chi fynd. Nid oes angen contract, felly mae modd canslo ar unrhyw adeg. Mae’n ofynnol bod pob aelod newydd yn mynd drwy’r broses ymuno sy’n cynnwys gwiriad pwysedd gwaed; gallwn ddarparu dadansoddiad o gyfansoddiad y corff sy’n ddewisol. Ar ôl nodi eich amcanion, gall ein hyfforddwyr sydd â chymwysterau uchel deilwra rhaglenni ymarfer corff unigol. Maen nhw’n gallu eich arwain gyda hyfforddi diogel arbenigol a darparu adolygiadau rheolaidd o gynnydd fel eich bod yn gweld canlyniadau!

Amseroedd Agor:

Dydd Llun – Dydd Iau 7.00am-10.00pm
Dydd Gwener 7.00am-9.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 8.00am-4.00pm
Archebu yn unig.

Cysylltwch â Ni

01352 704333

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Rydym ni’n darparu rhaglen o 26 o ddosbarthiadau ffitrwydd gwahanol hefyd, sydd ar gael i chi ddydd neu’r nos, ar gyfer pob gallu.