Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Mwynhewch Straeon Nadoligaidd y Gaeaf hwn gyda’ch llyfrgell leol

Mae’r Nadolig ar y gorwel ac yn ein barn ddiduedd yma yn Llyfrgelloedd Aura, nid oes ffordd well o dreulio noson ym mis Rhagfyr na ddarllen llyfr Nadoligaidd.

Gyda hwn mewn golwg, rydyn ni wedi rhoi ambell o’n hoff argymhellion darllen Nadoligaidd at ei gilydd yn y gobaith o ysbrydoli aelodau ein llyfrgell i fwynhau rhai o lyfrau Nadoligaidd, ac efallai mins pei a gwydraid o win cynnes hefyd!

Winter Garden gan Kristin Hannah
Run gan Ann Patchett
One Last Gift gan Emily Stone
Invisible gan Danielle Steel
Winter gan Ali Smith
Last Christmas in Paris gan Hazel Gaynor & Heather Webb
The Winter Children gan Lulu Taylor
Christmas in Austin gan Benjamin Markovits

Mae’r teitlau hyn ar gael i’w benthyg o lyfrgelloedd Aura neu fel llyfrau, e-lyfrau neu lyfrau sain. Cofiwch: gallwch bori drwy’r teitlau hyn a channoedd eraill ar ein catalog llyfrgell ar-lein, yma.

Mwynhewch y darllen!

Back To Top