Canllaw Llyfrgell Ddigidol

Mae yna lawer o fanteision o fynd ar-lein, gallwch:

• Cadw mewn cysylltiad gyda’ch ffrindiau a’ch teulu
• Rheoli eich arian
• Chwilio am Swyddi
• Gwneud cais am y Credyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill
• Dysgu mwy am y pethau sydd o ddiddordeb i chi
• Cael mynediad at lyfrau digidol, llyfrau sain, cylchgronau a Phapurau newydd am ddim

Os hoffech chi neu rywun rydych yn ei adnabod gael help i fynd ar-lein, neu os oes angen ychydig o gymorth ychwanegol arnoch i ddefnyddio’r rhyngrwyd neu e-bost, mae cymorth sylfaenol am ddim ar gael ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

Llyfrgell Brychdwn

Llyfrgell Bwcle

Llyfrgell Cei Connah

Llyfrgell Glannau Dyfrdwy

Llyfrgell Sir y Fflint

Llyfrgell Treffynnon

Llyfrgell Yr Wyddgrug

Gwasanaeth Llyfrgell yn y Cartref

Gwasanaeth Llyfrgell Symudol

Nid oes rhaid i chi fod yn berchen ar eich cyfrifiadur neu liniadur eich hun adref. Fel aelod o’r llyfrgell, gallwch ddefnyddio un sydd ar gael am ddim yn y llyfrgell.

Cyrsiau a Chymorth TG

Learn My Way

Cyrsiau hunangymorth ar-lein am ddim ar y pynciau canlynol.

• Defnyddio’ch cyfrifiadur neu ddyfais
• Dod o hyd i Swydd ar-lein
• Hanfodion Ar-lein
• Gwella eich iechyd ar-lein
• Rhagor o Sgiliau rhyngrwyd
• Rheoli’ch arian ar-lein
• Diogelwch ar-lein
• Gwasanaethau Cyhoeddus ar-lein.

Hanfodion Ar-lein: A oes angen cymorth arnoch i fynd ar y rhyngrwyd? Nid oes gennych unrhyw syniad sut i ddefnyddio llygoden neu fysellfwrdd hyd yn oed? Mae pob un o’n Llyfrgelloedd yn cynnig sesiynau grŵp cyfeillgar ar ôl y cwrs ar-lein sylfaenol ‘Learn My Way’ 6 wythnos. Mae’r cwrs am ddim, ond mae’n rhaid archebu lle, cysylltwch â’ch Llyfrgell leol am fanylion pellach.

Cyfaill Digidol: A oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio cyfrifiadur, llechen neu ffôn i fynd ar y rhyngrwyd? Mae’r rhan fwyaf o’n Llyfrgelloedd yn cynnal sesiynau rheolaidd er mwyn i chi allu gwneud apwyntiad gyda Chyfaill Digidol a all gynnig cymorth un i un am ddim.

Cymorth Hanes Teuluol: A oes angen cymorth arnoch i olrhain eich coeden deuluol? Mae ein Llyfrgelloedd yn cynnig sesiynau galw heibio rheolaidd i’ch helpu i ddarganfod mwy am hanes eich teulu. Byddwn yn darparu offer a chymorth defnyddiol i chi ddarganfod mwy am eich gorffennol. Mae rhifynnau am ddim yn y Llyfrgell o Ancestry UK a Find My Past ar gael i’w defnyddio yn y llyfrgell. Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol am fanylion pellach.

Sgiliau Cyflogaeth: Mae gan y rhan fwyaf o’n llyfrgelloedd glybiau swyddi rheolaidd lle gallwch ddiweddaru eich sgiliau cyflogadwyedd, cael help gyda’ch CV a chwilio am swyddi hefyd.

eAdnoddau: Dilynwch y dolenni i gael canllawiau i’ch helpu i gael mynediad i’n eAdnoddau ar-lein:

• eLyfrau,
• eLyfrauSain,
• eGylchgronau
• eGomics
• eBapurauNewydd.
• Adnoddau Cyfeirio Ar-lein

Galwch heibio i unrhyw un o’n llyfrgelloedd gyda’ch dyfais a bydd aelod o staff yn dangos i chi sut y gallwch gael mynediad i gyfoeth o adnoddau ar-lein.