Ar hyn o bryd mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gau i’r cyhoedd. Mae’r ganolfan hamdden wedi cael ei ddewis i fod yn ysbyty argyfwng i wasanaethu Ardal Ddwyreiniol Gogledd Cymru (Sir Y Fflint a Wrecsam) mewn ymateb i’r pandemig Covid-19.

Bydd yr ysbyty yn parhau i fod ar gael tan na fydd angen y lleoedd ychwanegol i gefnogi darpariaeth o wasanaethau gofal iechyd yng Ngogledd Cymru. Mae’n annhebygol y bydd Glannau Dyfrdwy yn dychwelyd i Aura i ailddechrau fel canolfan hamdden cyn dechrau 2021.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y diweddaraf gan ein tîm am ddatblygiadau yn Sba Afon, newyddion a bargeinion. Cofiwch hefyd y gallwch ddilyn ein tudalennau bywiog ar Twitter a Facebook.

Pecynnau Sba dros y Haf 2019 llun
Aromatherapi

Manylion Cyswllt;

Ffôn; 01352 704280

Gwefan; https://aura.cymru/sba-afon

E-bost; afonspa@aura.wales

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter; 01352 704280

Amseroedd Agor y Sba

Dydd Llun i ddydd Gwener: 10am – 9pm

Dydd Sadwrn: 10am – 5pm

Dydd Sul: 10am – 5pm

Triniaethau

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am – 8pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul: 9am – 5pm