Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y diweddaraf gan ein tîm am ddatblygiadau yn Sba Afon, newyddion a bargeinion. Cofiwch hefyd y gallwch ddilyn ein tudalennau bywiog ar Twitter a Facebook.

Aromatherapi yn Sba Afon

Mae Sba Afon yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig cynnyrch Aromatherapi i’w prynu.

Gan ddefnyddio olewau hanfodol pur, rydym yn cymysgu ein blendiau arbennig ein hunain â gofal, gan wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel i’w defnyddio ar groen.

Mae gennym flendiau Ymlaciol i’ch helpu i ddadweindio cyn tymor yr ŵyl, blendiau Cynhesol i gael gwared ar yr ias dros fisoedd oer y gaeaf ac i helpu ag unrhyw gyflyrau arthritig neu gyhyrol a blendiau Ffliw i’ch helpu i frwydro’r heintiau gaeafol.

Mae ein peli chwalu straen yn bethau gwych i’w cadw yn eich poced neu’ch bag llaw at pan fydd angen hwb arnoch chi. Mae pelen Adfywio i roi hwb i chi ar ddyddiau blinedig, pelen Straen i liniaru’r dyddiau prysur hynny pan fydd popeth fymryn yn ormod, a phelen Cur Pen ar gyfer rhai sy’n dioddef yn ddyddiol.

Beth am alw heibio i Sba Afon i gael golwg?

Bocsys Rhodd Aromatherapi

Beth am roi Pecyn yn llawn Cariad i’r person arbennig yn eich bywyd chi?

Mae Detholiad Arbennig o gynhyrchion hollol unigryw ym mhob bocs, wedi eu gwneud yn Sba Afon.

neu;

Os yw’n well gennych, gallwch greu eich Rhodd eich hun trwy ddewis rhai o’r cynhyrchion Aromatherapi sydd gennym ar werth yma yn Sba Afon. Gwasanaeth Lapio Anrhegion am ddim … Holwch wrth y dderbynfa ac fe fyddwn yn fwy na hapus i drefnu hyn ar eich cyfer.

Dyma rodd delfrydol ar gyfer dydd San Ffolant ar ei ben ei hun neu gyda Thaleb Anrheg wedi’i phrynu yma yn Sba Afon.

Cymrwch olwg ar yr hyn sydd gennym i’w gynnig …

Manylion Cyswllt;

Ffôn; 01352 704280

Gwefan; https://aura.cymru/sba-afon

E-bost; afonspa@aura.wales

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter; 01352 704280

Amseroedd Agor y Sba

Dydd Llun i ddydd Gwener: 10am – 9pm

Dydd Sadwrn: 10am – 5pm

Dydd Sul: 10am – 5pm

 

Triniaethau

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am – 8pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul: 9am – 5pm