Oriau Agor Nofio Cyhoeddus Canolfan Hamdden Bwcle

Yn Ystod Gwyliau’r Ysgol

Sesiynau Teganau Chwyddadwy a Hwyl - Mae’n rhaid i blant fod yn 8 oed neu’n hŷn ac yn gallu nofio 25 medr er mwyn cymryd rhan yn y Sesiynau Teganau Gwynt Iau. Mae’r sesiynau hyn yn boblogaidd iawn, felly cynghorir cwsmeriaid i archebu lle ymlaen llaw rhag ofn iddynt gael eu siomi ar y diwrnod.

Llun 6.15am-7.30am Nofio Mewn Llonydd
7.30am-9.00am
11.00am-12.00pm
12.00pm-1.00pm
Nofio Amser Cinio
1.15pm-2.15pm
Sesiynau Teganau Chwyddadwy a Hwyl
2.30pm-3.15pm
6.30pm-7.30pm
Mawrth 7.30am-9.00am
12.00pm-1.00pm
Nofio am ddim dros 60 oed
1.00pm-3.15pm
9.00pm-10.00pm
(Nofio Mewn Llonydd i Oedolion yn Unig)
Mercher 6.15am-7.30am
(Nofio Mewn Llonydd)
7.30am-9.30am
12.00pm-1.00pm
Nofio Amser Cinio
1.00pm-3.15pm
6.15pm-8.00pm
9.00pm-10.00pm
(Merched yn Unig)
Iau 7.30am-9.30am 1.00pm-3.15pm
6.00pm-7.00pm
(Nofio Cyhoeddus a’r Clwb Nofio)
9.00pm-10.00pm
(Nofio Mewn Llonydd i Oedolion yn Unig)
Gwener 6.15am-7.30am
Nofio Mewn Llonydd
7.30am-9.00am
11.00am-12.00pm
12.00pm-1.00pm
Nofio Amser Cinio
1.15pm-2.15pm
Sesiynau Teganau Chwyddadwy a Hwyl
2.30pm-3.15pm
Sadwrn 7.30am-9.00am (Neilltuwyd 2 lôn i’r Clwb Nofio)
11.00am-12.00pm
Gwersi Nofio a’r Nofio Cyhoeddus
12.00pm-1.30pm
(Ffoniwch y Ganolfan i gadarnhau gan fod y sesiwn hon ar gael ar gyfer partïon pwll)
Sul 7.00am-9.00am
10.30am-11.00am
(Oedolyn a Phlentyn)
12.00pm-1.30pm
(Ffoniwch y Ganolfan i gadarnhau gan fod y sesiwn hon ar gael ar gyfer partïon pwll)

 

Yn Ystod y Tymor Ysgol

Llun 6.15am-7.30am
(Nofio Mewn Llonydd)
7.30am-11.00am (Pwll yn rhannu gyda Gwersi Sblash 9.30am-10.30am)
12.00pm-1.00pm
2.30pm-3.30pm
6.30pm-7.30pm
Mawrth 7.30am-9.00am
11.00am-12.00pm
12.00pm-1.00pm
(Oedolion yn Unig)
2.30pm-3.30pm
9.00pm-10.00pm
(Lôn Oedolion)
Mercher 6.15am-7.30am
(Nofio Mewn Llonydd)
7.30am-9.30am
11.30am-1.15pm
1.15pm-2.45pm
(Gwersi Nofio a’r Nofio Cyhoeddus)
2.45pm-3.30pm
6.15pm-8.00pm
9.00pm-10.00pm
(Merched yn Unig)
Iau
7.30am-9.30am 1.30pm-3.30pm
6.00pm-7.00pm
(Nofio Cyhoeddus a’r Clwb Nofio)
9.00pm-10.00pm
(Lôn Oedolion)
Gwener 6.15am-7.30am
(Lôn Nofio, neilltuwyd 2 lôn i’r Clwb Nofio)
7.30am-11.00am
12.00pm-1.00pm
2.30pm-3.30pm
Sadwrn
7.30am-9.00am
(Neilltuwyd 2 lôn i’r Clwb Nofio)
11.00am-12.00pm
(Gwersi Nofio yn dal i gael eu cynnal)
12.00pm-1.30pm
(Ffoniwch y Ganolfan i gadarnhau gan fod y sesiwn hon ar gael ar gyfer partïon pwll)
Sul
7.00am-9.00am 12.00pm-1.30pm
(Ffoniwch y Ganolfan i gadarnhau gan fod y sesiwn hon ar gael ar gyfer partïon pwll)

SICRHEWCH EICH BOD YN GWIRIO’R DUDALEN WAMODAETH I WIRIO AM UNRHYW NEWIDIADAU

Oriau Agor Nofio Cyhoeddus Pafiliwn Jade Jones y Fflint

Prif Bwll Nofio yn Ystod Tymor Ysgol

Bydd y pwll yn cael ei ddefnyddio gan ysgolion o 1pm tan 2.30pm

Llun 10.00am-3.30pm 6.30pm-8.00pm
Mawrth 10.00am-3.30pm 7.15pm-8.30pm
Mercher 10.00am-3.30pm 5.45pm-9.00pm
Iau 10.00am-3.30pm 7.15pm-9.00pm
Gwener 10.00am-3.30pm Ar Gau
Sadwrn  12.00pm-3.00pm Ar Gau
Sul  10.00am-3.00pm Ar Gau

 

Pwll Bach yn Ystod Tymor Ysgol

Llun 10.00am-12.30pm 1.30pm-3.00pm
Mawrth Ar Gau 1.00pm-3.00pm
Mercher 10.00am-12.30pm 1.00pm-3.00pm
6.45pm – 9.00pm
Iau 10.00am-1.00pm 1.00pm-3.00pm
Gwener Ar Gau 1.00pm-3.00pm
Sadwrn Ar Gau 1.30pm-3.00pm
Sul Ar Gau 12.00pm-2.00pm

SICRHEWCH EICH BOD YN GWIRIO’R DUDALEN WAMODAETH I WIRIO AM UNRHYW NEWIDIADAU

Oriau Agor Nofio Cyhoeddus Canolfan Hamdden yr Wyddgrug

Amseroedd Nofio Cynnar yn ystod y Gwyliau

Llun 7.00am – 8.00am (Nofio Mewn Llonydd)
Mawrth 7.00am – 8.00am
Mercher 7.00am – 8.00am (Nofio Mewn Llonydd)
Iau 7.00am – 8.00am
Gwener 7.00am – 8.00am (Nofio Mewn Llonydd)

Oriau Agor Nofio Cyhoeddus yn Ystod Gwyliau’r Ysgol

Llun 1.00pm - 3.00pm 8.00pm – 9.00pm
Mawrth 1.00pm - 3.00pm 7.30pm – 9.00pm Nofio i Oedolion (3 lonydd)
Mercher 1.00pm - 3.00pm 6.30pm – 8.15pm Nofio Cyhoeddus (2 lôn)
8.15pm-9.15pm Merched yn Unig
Iau 1.00pm - 3.00pm 7.30pm – 9.00pm Nofio i Oedolion (3 lonydd)
Gwener 1.00pm - 3.00pm 7.15pm – 8.30pm Nofio i Oedolion (3 lonydd)
8.30pm – 9.30pm Nofio i Oedolion (3 lonydd)
Sadwrn 11.00am - 12.00pm 12.00pm – 2.00pm Gallai newid ar gyfer archebion preifat
2.00pm - 3.00pm
Sul 10.00am - 1.30pm

Yn Ystod y Tymor

Nofio Cynnar yn Ystod y Tymor

Llun 7.00am – 8.00am (Nofio Mewn Llonydd)
Mawrth 7.00am – 8.00am
Mercher 7.00am – 8.00am (Nofio Mewn Llonydd)
Iau 7.00am – 8.00am
Gwener 7.00am – 8.00am (Nofio Mewn Llonydd)

Nofio Cyhoeddus yn Ystod y Tymor

Llun 8.00pm – 9.00pm
Mawrth 7.30pm – 9.00pm Nofio i Oedolion (3 lonydd)
Mercher 6.30pm – 8.15pm
8.15pm – 9.15pm
Nofio Cyhoeddus (2 lonydd)
Merched yn Unig
Iau 7.30pm – 9.00pm Nofio i Oedolion (3 lonydd)
Gwener 7.15pm – 8.30pm
8.30pm – 9.30pm
Nofio i Oedolion (3 lonydd)
Sadwrn 12.00pm – 2.00pm Gallai newid ar gyfer archebion preifat
Sul 10.00am – 1.30pm

SICRHEWCH EICH BOD YN GWIRIO’R DUDALEN WAMODAETH I WIRIO AM UNRHYW NEWIDIADAU