Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhaglen y pwll yn gyfyngedig, rydym yn bwriadu ehangu’r rhaglen a datblygu sesiynau mor fuan â phosib.

Gall amseroedd a sesiynau nofio amrywio a byddant yn destun newidiadau.

Dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol, neu e-bostio info@aura.wales. Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol a gellir gwneud hyn ar-lein neu dros y ffôn 01352 704316