skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

ORIAU AGOR DROS Y PASG 2023

Llyfrgelloedd Aura

Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau o Dydd Gwener y Groglith, 7 Ebrill i Ddydd Llun y Pasg, 10 Ebrill. Bydd pob un yn ailagor fel arfer o ddydd Mawrth, 11 Ebrill. Mae’r llyfrgelloedd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Chanolfan Hamdden Treffynnon ar gael ar gyfer hunanwasanaeth yn ystod oriau agor y ganolfan hamdden yn ystod cyfnod y Pasg. Sylwch, er bod Aura yn rheoli Llyfrgell Treffynnon, mae’r gymuned lleol yn rheoli’r ganolfan hamdden.

Canolfannau Hamdden Aura

DYDD GWENER Y GROGLITH, 7 EBRILLDYDD SADWRN, 8 EBRILLDYDD SUL Y PASG, 9 EBRILLDYDD LLUN Y PASG, 10 EBRILL
Canolfan Hamdden BwcleAR GAUAMSEROEDD AGOR ARFEROLAGOR 8:00AM-4:00PMAR GAU
Canolfan Hamdden Glannau DyfrdwyAMSEROEDD AGOR ARFEROLAMSEROEDD AGOR ARFEROLAGOR 8:30AM-4:00PMAGOR 8:30AM-4:00PM
Pafiliwn Jade Jones Y FflintAGOR 8:00AM-3:00PMAMSEROEDD AGOR ARFEROLAGOR 8:00AM-3:00PMAGOR 8:00AM-3:00PM
Canolfan Hamdden Yr WyddgrugAR GAUAMSEROEDD AGOR ARFEROLAGOR 8:00AM-4:00PMAR GAU
Ysgol Uwchradd Y FflintAR GAUAR GAUAR GAUAR GAU
Back To Top