skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

PARC CHWYDDADWY YNG NGHANOLFAN GLANNAU DYFRDWY

Neidiwch trwy fywyd ym mharc chwyddadwy dan do mwyaf Gogledd Cymru lle mae hwyl i’r teulu cyfan.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBWCH SESIWN CHWYDDADWY RŴAN

Ein Cyfleusterau

Lleoliad maint arena 460m²

Mynydd Aer

Sleid 360°

Sleid Syrthio

Cerrig Camu

Sleid

Coffi Aura

Byrbrydau a Pheiriannau Gwerthu

Ardal i Wylwyr

PARC CHWYDDADWY YNG NGHANOLFAN GLANNAU DYFRDWY

Mae parc chwyddadwy Aura yn cynnig nifer o sesiynau ac ar gael i grwpiau oedran amrywiol.

Mae’r holl sesiynau yn awr o hyd.

Rhaid i HOLL fownsiwyr wisgo hosanau parc chwyddadwy.

Cynghorir archebu ar-lein ymlaen llaw gan fod bob sesiwn ag uchafswm capasiti. Mae archebion ar-lein yn cau 15 munud cyn dechrau pob sesiwn.

Dydd Llun Rhiant a Phlentyn Bach 9:30am-12:00pm
Rhiant a Phlentyn Bach 12:00-2:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:00-6:00pm
Bownsio Agored 6:00-7:00pm
Dydd Mawrth Rhiant a Phlentyn Bach 9:30am-12:00pm
Rhiant a Phlentyn Bach 12:00-2:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:00-6:00pm
Bownsio Agored 6:00-7:00pm
Dydd Mercher Rhiant a Phlentyn Bach 9:30am-12:00pm
Rhiant a Phlentyn Bach 12:00-2:30pm
Rhyfeloedd Gynnau Nerf 4:30-5:30pm
Cymysg Nerf 6:00-7:00pm
Dydd Iau Rhiant a Phlentyn Bach 9:30am-12:00pm
Rhiant a Phlentyn Bach 12:00-2:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:00-6:00pm
Bownsio Agored 6:00-7:00pm
Dydd Gwener Rhiant a Phlentyn Bach 9:30am-12:00pm
Rhiant a Phlentyn Bach 12:00-2:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:00-6:00pm
Bownsio Agored 6:00-7:00pm
Dydd Sadwrn Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:30-11:30am
Bownsio Agored 12:00-1:00pm
Bownsio Agored 1:30-2:30pm
Bownsio Agored 3:00-4:00pm
Bownsio Agored 4:30-5:30pm
Dydd Sul Addas i Bobl Anabl 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:30-11:30am
Bownsio Agored 12:00-1:00pm
Bownsio Agored 1:30-2:30pm
Bownsio Agored 3:00-4:00pm
Bownsio Agored 4:30-5:30pm
Dydd Llun Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:00-6:00pm
Bownsio Agored 6:00-7:00pm
Dydd Mawrth Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:00-6:00pm
Bownsio Agored 6:00-7:00pm
Dydd Mercher Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 3:30-4:30pm
Rhyfeloedd Gynnau Nerf 4:30-5:30pm
Cymysg Nerf 6:00-7:00pm
Dydd Iau Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:00-6:00pm
Bownsio Agored 6:00-7:00pm
Dydd Gwener Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:00-6:00pm
Bownsio Agored 6:00-7:00pm
Dydd Sadwrn Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:30-11:30am
Bownsio Agored 12:00-1:00pm
Bownsio Agored 1:30-2:30pm
Bownsio Agored 3:00-4:00pm
Bownsio Agored 4:30-5:30pm
Dydd Sul Addas i Bobl Anabl 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:30-11:30am
Bownsio Agored 12:00-1:00pm
Bownsio Agored 1:30-2:30pm
Bownsio Agored 3:00-4:00pm
Bownsio Agored 4:30-5:30pm
Categorïau a Phrisiau Bownsiwr

PLANT MAWR

(16 oed a hŷn)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£8.50

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
£10.50

PLANT IAU A BOWNSIWYR BACH

(3-15 oed)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£7.50 (5-15 oed) / £11.50 (3-4 oed ac yn cynnwys mynediad i Oedolyn)

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
£9.50 (5-15 oed) / £13.50 (3-4 oed ac yn cynnwys mynediad i Oedolyn)

Rhaid i fownsiwyr 3-4 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn (18 oed neu hŷn) ar gymhareb 1:1 drwy’r amser ar y parc. Rhaid i fownsiwyr 5-7 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn (18 oed neu hŷn) drwy’r amser o fewn y parc.

SESIWN RHIANT A PHLENTYN BACH

(2-7 oed)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£8.50

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
£10.50

Oedolyn Ychwanegol (ar gael i brynu wrth gyrraedd y parc)
£4.50

Mae goruchwyliaeth oedolyn (18 oed a hŷn) o fewn y parc wedi’i gynnwys o fewn pris mynediad a rhaid ei gadw ar gymhareb 1:1 drwy gydol amser eich plentyn ar y parc.

TEULU

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw
£26.00

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn
£34.00

Yn cynnwys 4 bownsiwr gydag o leiaf un bownsiwr yn y categori Plant Mawr (16 oed a hŷn).

BOWNSIWR GYDA GOFALWR

(Plant Mawr: 16 oed a hŷn)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£8.50

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
Amherthnasol

Ar gyfer pob bownsiwr sydd angen cymorth personol. Mae’r tâl mynediad yn cynnwys mynediad i un gofalwr sy’n oedolyn. Rhaid i unrhyw ofalwr sy’n cael mynediad i mewn i’r sesiwn fownsio, aros ar y parc drwy’r amser.

BOWNSIWR GYDA GOFALWR

(Plant Iau: 3-15 oed)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£7.50

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
Amherthnasol

Ar gyfer pob bownsiwr sydd angen cymorth personol. Mae’r tâl mynediad yn cynnwys mynediad i un gofalwr sy’n oedolyn. Rhaid i unrhyw ofalwr sy’n cael mynediad i mewn i’r sesiwn fownsio, aros ar y parc drwy’r amser.

PARTÏON PLANT

Rhowch sioncrwydd i’ch Parti Pen-blwydd!

Mae parc chwyddadwy Glannau Dyfrdwy yn lleoliad gwych ar gyfer diwrnod arbennig eich plentyn.

Mae ein partïon yn 1¾ awr o hyd ac maent yn cynnwys bwyd, gwesteiwr i’r parti a defnydd arbennig o ardal y parti.

£170.00 am 10 bownsiwr (isafswm) er fe allwch chi ychwanegu hyd at 10 arall (£17.00 fesul bownsiwr ychwanegol).

Mae hosanau parc chwyddadwy Aura’n cael eu cynnwys ym mhris y parti.

Mae’r partïon ar gael i blant 5 oed a hŷn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni’n uniongyrchol ar attractions@aura.wales

RHYFELOEDD NERF

Sesiwn Iau (8-12 oed)

Dydd Mercher am 4:30pm.

Sesiwn Oedran Cymysg: Iau / Arddegau / Oedolion

Dydd Mercher am 6:00pm.

Darperir holl offer ar gyfer Rhyfeloedd Nerf.

Partïon Nerf

Partïon Nerf ar gael i’w harchebu ar-lein ar ddydd Mercher yn unig am 4:15pm neu 5:45pm.

Mae ein partïon yn 1¾ awr o hyd ac maent yn cynnwys bwyd, gwesteiwr i’r parti a defnydd arbennig o ardal y parti.

£170.00 am 10 bownsiwr (isafswm) er fe allwch chi ychwanegu hyd at 20 arall (£17.00 fesul bownsiwr ychwanegol).

Mae hosanau parc chwyddadwy Aura’n cael eu cynnwys ym mhris y parti.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni’n uniongyrchol ar attractions@aura.wales

GRWPIAU

Croesawir holl grwpiau. I archebu ar gyfer grwpiau o 20 neu fwy, sy’n cynnwys gostyngiad o 20%, cysylltwch â ni’n uniongyrchol ar attractions@aura.wales

Cardiau Rhodd

Mae cardiau rhodd ar gyfer y parc bownsio ar gael o £10.00 i £100.00.

MATHAU O SESIYNAU

Sesiwn Awr o Fownsio Agored
Ar gael i holl fownsiwyr. Uchafswm capasiti o 60 o fownsiwyr.
Rhiant a Phlentyn Bach
Ar gael i unrhyw fownsiwr sy’n 2-4 oed. Mae goruchwyliaeth oedolyn (18 oed a hŷn) o fewn y parc wedi’i gynnwys o fewn pris mynediad a rhaid ei cadw ar gymhared 1:1 drwy gydol amser eich plentyn yn y parc. Uchafswm capasiti o 30 o fownsiwyr.
Addas i Bobl Anabl
Ar gael i holl fownsiwyr gydag unrhyw amhariad. Lefelau is o gerddoriaeth trwy gydol y sesiwn. Uchafswm capasiti o 30 o fownsiwyr.

Darllenwch ein Telerau ac Amodau ar gyfer ymweld â’r parc chwyddadwy

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

PARC CHWYDDADWY YNG NGHANOLFAN GLANNAU DYFRDWY

Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 1SA

Oriau Agor

Yn ôl yr amserlen uchod

Back To Top