skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

PARC CHWYDDADWY YNG NGHANOLFAN GLANNAU DYFRDWY

Neidiwch trwy fywyd ym mharc chwyddadwy dan do mwyaf Gogledd Cymru lle mae hwyl i’r teulu cyfan.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBWCH SESIWN CHWYDDADWY RŴAN

Ein Cyfleusterau

Lleoliad maint arena 460m²

Mynydd Aer

Sleid 360°

Sleid Syrthio

Cerrig Camu

Sleid

Coffi Aura

Byrbrydau a Pheiriannau Gwerthu

Ardal i Wylwyr

PARC CHWYDDADWY YNG NGHANOLFAN GLANNAU DYFRDWY

Mae parc chwyddadwy Aura yn cynnig nifer o sesiynau ac ar gael i grwpiau oedran amrywiol.

Mae’r holl sesiynau yn awr o hyd.

Cynghorir archebu ar-lein ymlaen llaw gan fod bob sesiwn ag uchafswm capasiti. Mae archebion ar-lein yn cau 15 munud cyn dechrau pob sesiwn.

Dydd Llun Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Mawrth Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Mercher Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Iau Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Gwener Bownsio Agored 10:00-11:00am
Bownsio Agored 11:30am-12:30pm
Bownsio Agored 1:00-2:00pm
Bownsio Agored 2:30-3:30pm
Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Sadwrn Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:30-11:30am
Bownsio Agored 12:00-1:00pm
Bownsio Agored 1:30-2:30pm
Bownsio Agored 3:00-4:00pm
Bownsio Agored 4:30-5:30pm
Dydd Sul Addas i Bobl Anabl 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:30-11:30am
Bownsio Agored 12:00-1:00pm
Bownsio Agored 1:30-2:30pm
Bownsio Agored 3:00-4:00pm
Bownsio Agored 4:30-5:30pm
Dydd Llun Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Mawrth Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Mercher Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Iau Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Gwener Bownsio Agored 4:00-5:00pm
Bownsio Agored 5:30-6:30pm
Bownsio Agored 7:00-8:00pm
Dydd Sadwrn Rhiant a Phlentyn Bach 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:30-11:30am
Bownsio Agored 12:00-1:00pm
Bownsio Agored 1:30-2:30pm
Bownsio Agored 3:00-4:00pm
Bownsio Agored 4:30-5:30pm
Dydd Sul Addas i Bobl Anabl 9:00-10:00am
Bownsio Agored 10:30-11:30am
Bownsio Agored 12:00-1:00pm
Bownsio Agored 1:30-2:30pm
Bownsio Agored 3:00-4:00pm
Bownsio Agored 4:30-5:30pm
Categorïau a Phrisiau Bownsiwr

PLANT MAWR

(16 oed a hŷn)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£8.00

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
£10.00

PLANT IAU A BOWNSIWYR BACH

(3-15 oed)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£7.00 (5-15 oed) / £11.00 (3-4 oed ac yn cynnwys mynediad i Oedolyn)

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
£9.00 (5-15 oed) / £13.00 (3-4 oed ac yn cynnwys mynediad i Oedolyn)

Rhaid i fownsiwyr 3-4 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn (18 oed neu hŷn) ar gymhareb 1:1 drwy’r amser ar y parc. Rhaid i fownsiwyr 5-7 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn (18 oed neu hŷn) drwy’r amser o fewn y parc.

SESIWN RHIANT A PHLENTYN BACH

(2-7 oed)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£8.00

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
£10.00

Oedolyn Ychwanegol (ar gael i brynu wrth gyrraedd y parc)
£4.00

Mae goruchwyliaeth oedolyn (18 oed a hŷn) o fewn y parc wedi’i gynnwys o fewn pris mynediad a rhaid ei gadw ar gymhareb 1:1 drwy gydol amser eich plentyn ar y parc.

TEULU

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw
£25.00

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
Amherthnasol

Yn cynnwys 4 bownsiwr gydag o leiaf un bownsiwr yn y categori Plant Mawr (16 oed a hŷn).

BOWNSIWR GYDA GOFALWR

(Plant Mawr: 16 oed a hŷn)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£8.00

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
Amherthnasol

Ar gyfer pob bownsiwr sydd angen cymorth personol. Mae’r tâl mynediad yn cynnwys mynediad i un gofalwr sy’n oedolyn. Rhaid i unrhyw ofalwr sy’n cael mynediad i mewn i’r sesiwn fownsio, aros ar y parc drwy’r amser.

BOWNSIWR GYDA GOFALWR

(Plant Iau: 5-15 oed)

Archebu Ar-lein Ymlaen Llaw (fesul bownsiwr)
£7.00

Cerdded i mewn / Archeb dros y Ffôn (fesul bownsiwr)
Amherthnasol

Ar gyfer pob bownsiwr sydd angen cymorth personol. Mae’r tâl mynediad yn cynnwys mynediad i un gofalwr sy’n oedolyn. Rhaid i unrhyw ofalwr sy’n cael mynediad i mewn i’r sesiwn fownsio, aros ar y parc drwy’r amser.

GRWPIAU

Croesawir holl grwpiau. I archebu ar gyfer grwpiau o 20 neu fwy, sy’n cynnwys gostyngiad o 20%, cysylltwch â ni’n uniongyrchol ar attractions@aura.wales

CARDIAU RHODD

Mae cardiau rhodd ar gyfer y parc bownsio ar gael o £10.00 i £100.00.

AC YN OLAF...

Rhaid i HOLL fownsiwyr wisgo hosanau parc chwyddadwy.

MATHAU O SESIYNAU

Sesiwn Awr o Fownsio Agored
Ar gael i holl fownsiwyr. Uchafswm capasiti o 60 o fownsiwyr.
Rhiant a Phlentyn Bach
Ar gael i unrhyw fownsiwr sy’n 2-4 oed. Mae goruchwyliaeth oedolyn (18 oed a hŷn) o fewn y parc wedi’i gynnwys o fewn pris mynediad a rhaid ei cadw ar gymhared 1:1 drwy gydol amser eich plentyn yn y parc. Uchafswm capasiti o 30 o fownsiwyr.
Addas i Bobl Anabl
Ar gael i holl fownsiwyr gydag unrhyw amhariad. Lefelau is o gerddoriaeth trwy gydol y sesiwn. Uchafswm capasiti o 30 o fownsiwyr.

Darllenwch ein Telerau ac Amodau ar gyfer ymweld â’r parc chwyddadwy

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

PARC CHWYDDADWY YNG NGHANOLFAN GLANNAU DYFRDWY

Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 1SA

Oriau Agor

Yn ôl yr amserlen uchod

Back To Top