skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • GWYLIAU BANC 2 A 3 MEHEFIN 2022: Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU.

PARC SGLEFRIO YNG NGHANOLFAN HAMDDEN GLANNAU DYFRDWY

Croeso i’r parc sglefrio dan do mwyaf yng ngogledd Cymru – cartref newydd cyffrous i sglefrfyrddwyr, beicwyr BMX a sglefrwyr llinell yr ardal.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBWCH SESIWN PARC SGLEFRIO RWÂN

Ein Cyfleusterau

Maes Stryd

Adran Resi

Vert

Chwarter Pibell

Ramp Fechan

Coffi Aura

Byrbrydau a Pheiriannau Gwerthu

Ardal i Wylwyr

PARC SGLEFRIO YNG NGHANOLFAN HAMDDEN GLANNAU DYFRDWY

Mae parc sglefrio Aura yn cynnig nifer o sesiynau ac ar gael i grwpiau oedran amrywiol.

Cynghorir archebu ar-lein ymlaen llaw gan fod bob sesiwn ag uchafswm capasiti. Mae archebion ar-lein yn cau 30 munud cyn dechrau pob sesiwn.

CYNLLUN O’R PARC SGLEFRIO O’R AWYR

Dydd Llun Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Merched YN UNIG 6:15-8:15pm
Sesiwn Agored 8:30-10:30pm
Dydd Mawrth Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Sesiwn Agored 8:30-10:30pm
Dydd Mercher Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Plant Iau (4-11 oed) 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Iau Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Hyfforddiant Sglefr Fyrddio 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Gwener Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Sesiwn i Bobl Anabl 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Sadwrn Hyfforddiant Sglefr Fyrddio a Sgwter 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Sul Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Llun, 30 Mai Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Merched YN UNIG 6:15-8:15pm
Sesiwn Agored 8:30-10:30pm
Dydd Mawrth, 31 Mai Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Sesiwn Agored 8:30-10:30pm
Dydd Mercher, 1 Meh Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Plant Iau (4-11 oed) 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Iau, 2 Meh AR GAU TRWY’R DYDD
Dydd Gwener, 3 Meh AR GAU TRWY’R DYDD
Dydd Sadwrn, 4 Meh Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Sul, 5 Meh Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Llun Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Merched YN UNIG 6:15-8:15pm
Sesiwn Agored 8:30-10:30pm
Dydd Mawrth Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Sesiwn Agored 8:30-10:30pm
Dydd Mercher Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Plant Iau (4-11 oed) 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Iau Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Gwener Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn i Bobl Anabl 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Sadwrn Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Sul Plant Iau (4-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Sesiynau a Phrisiau Sglefrwyr

NODER OS GWELWCH YN DDA fod yn RHAID i BOB defnyddiwr dan 18 oed wisgo helmed drwy gydol yr amser y bydd y defnyddio’r parc sglefrio.

SESIWN AGORED

Yn agored i bob defnyddiwr sy’n 8 oed a throsodd.

PLANT IAU

Yn agored i ddefnyddwyr 4-11 oed.

Mae’n RHAID i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn yn y parc sglefrio bob amser.

OEDOLION YN UNIG

Yn agored i bob defnyddiwr sy’n 18 oed a throsodd.

MENYWOD A MERCHED YN UNIG

Yn agored i bob dynes a merch, gan gynnwys unrhyw berson  sy’n arddel hunaniaeth menyw, 8 oed a throsodd.

DISGYBLAETHAU PENODOL

Nid yw unrhyw sesiwn a hysbysebwyd fel sesiwn ar gyfer disgyblaeth benodol ar gael ar gyfer disgyblaethau eraill ar yr un amser.

Er enghraifft, mae sesiynau Bwrdd Sgrialu yn Unig ar gyfer defnyddwyr byrddau sgrialu yn unig.

HYFFORDDIANT

Hyfforddiant i ddechreuwyr a chwrs gloywi.

Yn agored i bob defnyddiwr sy’n 8 oed a throsodd.

Mae pob sesiwn yn cynnwys 30 munud o hyfforddiant a 1½ awr o ymarfer yn rhydd.

Mae llai o leoedd ar gael yn y sesiynau hyn.

Mae hyfforddiant ar ddyddiau Iau (tymor yn unig) ar gyfer Sglefr Fyrddio yn unig.

Mae hyfforddiant ar ddyddiau Sadwrn (tymor yn unig) ar gyfer Sglefr Fyrddio a Sgwter yn unig.

GRWPIAU A LLOGI PREIFAT

Mae neilltuo lle ar gyfer grwpiau yn bosibl ym mhob sesiwn. I neilltuo lle ar gyfer grwpiau o 20 o sglefrwyr neu fwy, cysylltwch â ni’n uniongyrchol drwy attractions@aura.wales

Gellir llogi’r parc sglefrio yn breifat yn ogystal. Eto, cysylltwch â ni’n uniongyrchol drwy attractions@aura.wales am fwy o fanylion a’r prisiau.

CARDIAU RHODD

Mae cardiau rhodd ar gyfer y parc sglefrio ar gael o £10.00 i £100.00.

PRIS Y SESIWN

Oedolyn £8.00

Plentyn Iau £7.00

Tocyn 5 Sesiwn i Oedolion* £30.00

Tocyn 5 Sesiwn i’r rhai Iau* £25.00

*Mae’r tocyn yn galluogi i chi ymweld â’r parc sglefrio 5 gwaith; defnyddiwch god y daleb y byddwch chi’n ei gael ar yr e-bost wrth brynu i archebu sesiynau drwy’r system archebu ar-lein

Hyfforddiant Oedolyn £11.00

Hyfforddiant Plentyn Iau £10.00

Gwyliwr £3.00 (dim ond yn berthnasol i’r Sesiynau Agored a’r Sesiynau i Oedolion yn Unig; yn daladwy yn y brif dderbynfa)

Darllenwch ein Telerau ac Amodau ar gyfer ymweld â’r parc sglefrio

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

PARC SGLEFRIO YNG NGHANOLFAN HAMDDEN GLANNAU DYFRDWY

Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, CH5 1SA

Oriau Agor

Yn ôl yr amserlen uchod

Back To Top