skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

PARC SGLEFRIO YNG NGHANOLFAN HAMDDEN GLANNAU DYFRDWY

Croeso i’r parc sglefrio dan do mwyaf yng ngogledd Cymru – cartref newydd cyffrous i sglefrfyrddwyr, beicwyr BMX a sglefrwyr llinell yr ardal.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBWCH SESIWN PARC SGLEFRIO RWÂN

Ein Cyfleusterau

Maes Stryd

Adran Resi

Vert

Chwarter Pibell

Ramp Fechan

Coffi Aura

Byrbrydau a Pheiriannau Gwerthu

Ardal i Wylwyr

PARC SGLEFRIO YNG NGHANOLFAN HAMDDEN GLANNAU DYFRDWY

Mae parc sglefrio Aura yn cynnig nifer o sesiynau ac ar gael i grwpiau oedran amrywiol.

Cynghorir archebu ar-lein ymlaen llaw gan fod bob sesiwn ag uchafswm capasiti. Mae archebion ar-lein yn cau 30 munud cyn dechrau pob sesiwn.

CYNLLUN O’R PARC SGLEFRIO O’R AWYR

Dydd Llun Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
Plant Iau (6-11 oed) 4:00-6:00pm
Oedolion YN UNIG 6:15-8:15pm
Dydd Mawrth Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
Dydd Mercher Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Plant Iau (6-11 oed) 4:00-6:00pm
  Oedolion YN UNIG 6:15-8:15pm
Dydd Iau Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
Dydd Gwener Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Plant Iau (6-11 oed) 4:00-6:00pm
  Oedolion YN UNIG 6:15-8:15pm
Dydd Sadwrn Plant Iau (6-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Sul Plant Iau (6-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Llun Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
Plant Iau (6-11 oed) 4:00-6:00pm
Merched YN UNIG 6:15-8:15pm
Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Mawrth Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Mercher Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Plant Iau (6-11 oed) 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Iau Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Hyfforddiant 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Gwener Oedolion YN UNIG 12:00-3:00pm
  Sesiwn i Bobl Anabl 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Sadwrn Hyfforddiant 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Sul Plant Iau (6-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Llun Sesiwn Agored 9:15-11:15am
Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
Plant Iau (6-11 oed) 4:00-6:00pm
Merched YN UNIG 6:15-8:15pm
Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Mawrth Plant Iau (6-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Mercher Sesiwn Agored 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Plant Iau (6-11 oed) 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Iau Plant Iau (6-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Gwener Sesiwn Agored 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn i Bobl Anabl 4:00-6:00pm
  Sesiwn Agored 6:15-8:15pm
  Oedolion YN UNIG 8:30-10:30pm
Dydd Sadwrn Plant Iau (6-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Dydd Sul Plant Iau (6-11 oed) 9:15-11:15am
  Sesiwn Agored 11:30am-1:30pm
  Sesiwn Agored 1:45-3:45pm
  Sesiwn Agored 4:00-6:00pm
Sesiynau a Phrisiau Sglefrwyr

NODER OS GWELWCH YN DDA fod yn RHAID i BOB defnyddiwr dan 18 oed wisgo helmed drwy gydol yr amser y bydd y defnyddio’r parc sglefrio.

SESIWN AGORED

Yn agored i bob defnyddiwr sy’n 8 oed a throsodd.

PLANT IAU

Yn agored i ddefnyddwyr 6-11 oed.

Mae’n RHAID i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn yn y parc sglefrio bob amser.

OEDOLION YN UNIG

Yn agored i bob defnyddiwr sy’n 18 oed a throsodd.

MERCHED YN UNIG

Yn agored i bob merch sy’n 8 oed a throsodd.

DISGYBLAETHAU PENODOL

Nid yw unrhyw sesiwn a hysbysebwyd fel sesiwn ar gyfer disgyblaeth benodol ar gael ar gyfer disgyblaethau eraill ar yr un amser.

Er enghraifft, mae sesiynau Bwrdd Sgrialu yn Unig ar gyfer defnyddwyr byrddau sgrialu yn unig.

HYFFORDDIANT

Yn agored i bob defnyddiwr sy’n 8 oed a throsodd.

Mae pob sesiwn yn cynnwys 30 munud o hyfforddiant a 1½ awr o ymarfer yn rhydd.

Mae llai o leoedd ar gael yn y sesiynau hyn.

GRWPIAU

Mae neilltuo lle ar gyfer grwpiau yn bosibl ym mhob sesiwn. I neilltuo lle ar gyfer grwpiau o 20 o sglefrwyr neu fwy, cysylltwch â ni’n uniongyrchol drwy attractions@aura.wales

LLOGI PREIFAT

Gellir llogi’r parc sglefrio yn breifat yn ogystal. Eto, cysylltwch â ni’n uniongyrchol drwy attractions@aura.wales am fwy o fanylion a’r prisiau.

PRIS Y SESIWN

Oedolyn £8.00

Plentyn Iau £7.00

Hyfforddiant Oedolyn £11.00

Hyfforddiant Plentyn Iau £10.00

Gwyliwr £3.00 (dim ond yn berthnasol i’r Sesiynau Agored a’r Sesiynau i Oedolion yn Unig; yn daladwy yn y brif dderbynfa)

Darllenwch ein Telerau ac Amodau ar gyfer ymweld â’r parc sglefrio

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

PARC SGLEFRIO YNG NGHANOLFAN HAMDDEN GLANNAU DYFRDWY

Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, CH5 1SA

Oriau Agor

Yn ôl yr amserlen uchod

Back To Top