Mwynhewch wledd wyth cwrs i’r synhwyrau gyda’r Profiad Sba. Mae bywyd beunyddiol yn medru blino rhywun ac achosi straen a phoenau ymhob rhan o’r corff.

Dewch i gael dwyawr o Wres y Sba i lacio’r tyndra.

Gydag wyth o wahanol bethau i’w gwneud, bydd y Profiad Sba yn eich helpu i ymlacio ac yn lleddfu’ch cyhyrau a’ch meddwl, fel eich bod yn sionc ac yn barod i wynebu’r byd unwaith eto!

Fe gewch chi wyth o wahanol brofiadau synhwyrol sy’n defnyddio gwres, ac ymlacio ar y dodrefn meddal yn ein hystafell Ymlacio.

Mae Sba Afon yn darparu gwn ymolchi a llieiniau, ond rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dod â rhywbeth i roi ar eich traed. (er enghraifft: fflip fflops)

Mae gan Sba Afon fflip fflops y gallwch eu benthyg am £2, ac rydym yn gofyn am flaendal o £5 ar gyfer gwn ymolchi, llieiniau a loceri.

Ffynnon Rew

Bydd dyrneidiau o blu iâ yn cael eu rhwbio ar y corff, gan roi hwb i’r cylchrediad a’r system lymffatig. Bydd hefyd yn helpu i hybu’r system imiwnedd a helpu’r corff i beidio â chadw gormod o ddŵr.

Cawodydd Nodwedd

I’ch adfywio a’ch adnewyddu, gwasgwch y botwm i gael chwistrell o ddŵr cynnes persawrus drosoch, gyda dewis o chwistrell wlithog ffres neu gawod drofannol.

Baddonau Traed Adweitheg

Baddon traed i’ch ymlacio a’ch cyffroi, gyda seddi wedi’u cynhesu. Mae’r swigod yn anwesu gwadnau’ch traed a’ch fferau ac yn cyrraedd y mannau iawn yn union fel y pedidarium mewn baddon Rhufeinig.

Pwll Sba

Yn Bali maen nhw’n credu bod Chi (egni) yn ffynnu lle’r oedd dwy afon yn llifo at ei gilydd, a dyna pam fod symudiad dwr yn elfen hanfodol mewn sba.

Ystafell Stêm Persawrus

Defnyddiwyd aromatherapi ers miloedd o flynyddoedd i leddfu’r meddwl a llacio straen a thyndra. Bydd y gwres sych ac ysgafn yn eich helpu i ymlacio’n llwyr.

Ogof Halen

Wrth anadlu halen naturiol o’r môr a naws mintys oerllyd bydd eich meddwl yn clirio a’r stêm yn lleddfu a glanhau eich croen ar dymheredd o 35ºC.

Ystafell Stêm Crisial

Defnyddir gwres ysgafn i leddfu straen a rhoi hwb i’r system imiwnedd, ar dymheredd o hyd at 45ºC. Caiff hynny ei gyfuno â naws ewcalyptws, neu rosmari a menthol.

Sawna Perlysiau

Roedd yr hen Roegiaid a Rhufeiniaid yn gwybod mor llesol oedd chwysu. Mae’r gwres sych yn peri i’r cyhyrau ymlacio ac yn glanhau’r corff yn drylwyr.