skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Pyllau Nofio

Ymwelwch ag un o’n pyllau nofio ym Mwcle, y Fflint a’r Wyddgrug lle gallwch fwynhau yn y dŵr gyda ffrindiau neu ymuno â’r miloedd o blant sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer ein rhaglen Dysgu i Nofio.

DARLLEN MWY
Happy Woman In Swimming Costume

Pyllau Nofio

Mae nofio yn defnyddio holl gyhyrau’r corff, felly os ydych yn nofio broga hamddenol neu’n nofio pili-pala yn gyflym byddwch yn ymarfer eich corff cyfan. Wyddoch chi mai nofio yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o losgi calorïau?

Mae nofio rheolaidd hefyd yn wych ar gyfer lles cyffredinol gan leihau lefelau straen, lleihau pryder ac iselder, a gwella eich patrwm cysgu. Mae’n un o’r ffyrdd gorau i gadw’n heini ac iach, cynyddu eich lefelau egni a chynnal agwedd cadarnhaol. Mae gwneud hyn gyda ffrindiau yn hyd yn oed fwy o hwyl!

Dilynwch ni ar:

Senior man swimming in pool

CYSYLLTWCH Â NI

Buckley

Canolfan Hamdden
Bwcle

JJ

Pafiliwn Jade Jones
Y Fflint

Mold

Canolfan Hamdden
Yr Wyddgrug

Back To Top