Sgroliwch i lawr i weld ein rhaglen dosbarth ffitrwydd!

ARCHEBWCH DDOSBARTH FFITRWYDD YMA

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

DyddiadAmserDosbarth
Dydd Llun09:30 – 10:15
10:30 – 11:15
13:00 – 13:30
17:15 – 17:45
17:45 – 18:15
18:15 – 19:00
18:30 – 19:30
19:15 – 19:45
Penolau a Boliau
Beicio Dan Do
Ymarfer Cylchol Lefel Isel
HIIT HWB i Bobl Ifanc yn eu Harddegau
Body Blitz HWB
Beicio Dan Do
Hyfforddiant Cylchol
Cyflyru’r Craidd
Dydd Mawrth 06:30 -07:00
18:00 -18:45
18:00 -18:45
19:00 – 19:30
19:00 – 20:00
HIIT HWB
Hyfforddiant Cylchol Pŵer HWB
Pwysau Tecell a Thynhau
HIIT a Seiclo
Ioga
Dydd Mercher06:30 -07:00
07:00 – 08:00
12:30 -13:30
17:15 – 17:45
18:00 – 18:30
18:15 – 19:00

18:30 -19:30
19:30 – 20:30
Hyfforddiant Cylchol HWB
Seiclo a Thynhau
Ioga
Adfer Abs
HIIT HWB
Beicio Dan Do

Zumba
Pilates
Dydd Iau 06:30 – 07:00
09:30 -10:15
17:00 -17:30
17:45 – 18:30
18:00 – 18:45
18:45 – 19:45
19:00 – 19:30
Tynhau’r Cyhyrau HWB
Adlamu a Thynhau

HIIT HWB i Bobl Ifanc yn eu Harddegau
Adlamu
Beicio Dan Do
Cyflyru’r Corff
HIIT a Seiclo
Dydd Gwener 06:30 – 07:00
10:30 – 11:15
18:00 – 18:30
18:45 – 19:15
Hyfforddiant Cylchol HWB
Beicio Dan Do

HIIT a Seiclo
Cryfhau’r Stumog ac Ymestyn
Dydd Sadwrn 08:30 – 09:00
09:15 – 10.00
10:15 – 11.00
HIIT a Seiclo
Beicio Dan Do
Perffeithio’r Pen-ôl

Pafiliwn Jade Jones y Fflint

DyddiadAmserDosbarth
Dydd Llun09:30 – 10:15
10:30 – 11:30
17:30 – 18:15

18:30 – 19:15
Beicio Dan Do
Ioga
Beicio Dan Do

Beicio Dan Do
Dydd Mawrth09:30 – 10:30
11:00 – 11:45

12:00 -12:45
17:30 – 18:30
18:00 – 18:45
19:00 – 20:00

19:15 – 20:15
Pwysau Tecell
Ymarfer Lles

Ymarfer Lles
Pwysau Tecell
Beicio Dan Do
Sesiwn Ymarfer i’r Corff Cyfan

Hyfforddiant Cylchol**
Dydd Mercher07:00 – 07:45
09:15 – 09:45

09:45 – 10:15
10:30 – 12:00
11:00 – 11:45

18:00 – 18:45
18:00 – 18:45
19:00 – 20:00

19:30 – 20:15
Beicio Dan Do
Abs Al 

Adlamu HIIT
Ioga
Ffitrwydd Dŵr

Adlamu
Beicio Dan Do
Pwysau Tecell

Ffitrwydd Dŵr
Dydd Iau09:00 – 09:45
09:30 – 10:30
11:00 – 11:45

14:00 – 15:00
17:30 – 18:00
18:00 -18:45
18:15 – 19:00
Ffitrwydd Dŵr
Pilates
Ymarfer Lles

Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles
Abs
Beicio Dan Do
Cyflyru’r Corff
Dydd Gwener09:30 – 10:30
11:00 – 12:00

17:15 – 18:00
18:15 – 19:00
19:30 – 20:30
Pwysau Tecell
Gofal Cefn

Body Burn
Beicio Dan Do
Ioga
Dydd Sadwrn08:00 – 08:45
10:00 – 11:00
Beicio Dan Do
Pwysau Tecell
Dydd Sul09:30 – 10:30Beicio Dan Do

**Cynhelir y dosbarth ar Gae 3G Ysgol Uwchradd y Fflint

Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug

DyddiadAmserDosbarth
Dydd Llun10:30 – 12:00
18:00 – 18:45
19:00 – 20:00
20:30 – 21:15
Ioga
Beicio Dan Do
Hyfforddiant Cylchol
Dosbarth Nofio Meistr
Dydd Mawrth09:30 – 10:15
10:30 – 11:30
18:00 – 18:45
18:00 – 18:45
19:00 – 19:45

19:00 – 20:00
Zumba
Pilates
HIIT
Beicio Dan Do
Beicio Dan Do
Cyflyru’r Corff  
Dydd Mercher09:30 – 10:30
11:30 – 12:30
17:15 – 17:45
18:00 – 19:00

18:00 – 19:30
19:15 – 20:00
 
Camu a Thynhau
Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles
Abs
Pwysau Tecell
Ioga
Beicio Dan Do
Dydd Iau09:30 – 10:15
10:30 – 12:00
17:30 – 18:15
18:30- 19:15
19:00 – 20:00
Cyflyru’r Corff
Ioga
Abs ac Ymestyn
Camu Zumba
Hyfforddiant Cylchol
Dydd Gwener11:15 – 12:15
18:00 – 18:45
Pilates
Beicio Dan Do
Dydd Sadwrn09:00 – 09:45
10:00 – 10:45
16:30 – 17:15
HIIT
Beicio Dan Do
Dosbarth Nofio Meistr
Dydd Sul09:30 – 10:15 Beicio Dan Do

Canolfan Hamdden Bwcle

Dyddiad AmserDosbarth
Dydd Llun10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
17:45 – 18:30
18:45 – 19:45
Ffitrwydd Dŵr
Ffitrwydd Dŵr
Beicio Dan Do
Pwysau Tecell
Dydd Mawrth17:45 – 18:30
18:00 – 19:00
18:45 – 19:30
19:15 – 20:15
Adlamu
Zumba
Penolau a Boliau
Pilates
Dydd Mercher17:45 – 18:30
18:45 – 19:30
Beicio Dan Do
Ffit Cymysg
Dydd Iau06:30 -07:15
18:00 – 18:45
19:00 – 19:45
20:00 – 20:45
Body Blast
Metafit
Pwysau Tecell
Dosbarth Nofio Meistr
Dydd Gwener10:30 – 11:15
11:30 – 12:15

17:45 – 18:45
Ffitrwydd Dŵr
Ffitrwydd Dŵr
Beicio i’r Craidd

Dosbarthiadau dros Zoom

E-bostiwch yr hyfforddwr i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

Dosbarth Dyddiad ac AmserCyfeiriad Ebost
Camu a Thynhau (Lles)Dydd Llun: 10:00- 10:45susan.blackwell@aura.wales
Ymarfer Lles Dydd Iau: 10:00 – 10:40gavin.jones@aura.wales
Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles Dydd Llun: 11:00 – 12:00stephanie.fearnley@aura.wales
Cerdded Dan Do (Lles)Dydd Iau: 16:00-16:45susan.blackwell@aura.wales
Gofal CefnDydd Mawrth: 16:30 – 17:30 stephanie.fearnley@aura.wales
Ymarfer Cylchol (Lles)Dydd Mercher: 11:30 – 12:15
Dydd Gwener: 11:30 – 12:15
susan.blackwell@aura.wales

Mesurau Diogelwch wrth Hyfforddi Gartref
• Ceisiwch greu ardal hyfforddi ddiogel, ddau fetr sgwâr, heb:
– Oleuadau uwchben
– Rygiau/matiau rhydd
– Gwifrau rhydd
– Unrhyw ddodrefn cartref arall allai fod yn eich ffordd
• Agorwch ffenestr neu ddrws cefn i ganiatáu cylch o awyr iach i mewn i’ch cartref wrth i chi wneud ymarfer corff
• Yfwch ddigon o ddŵr wrth gymryd seibiant
• Ystyriwch unrhyw anafiadau neu gyflyrau meddygol parhaus cyn cymryd rhan yn ein dosbarthiadau ar-lein (anfonwch e-bost at adam.renshaw@aura.wales i gael disgrifiad o’r dosbarth)
• Gwnewch ymarfer corff i gyd-fynd â’ch lefelau ffitrwydd eich hun bob amser
• Bydd angen defnyddio pwysau rhydd (Dymbels neu bwysau tecell) ar gyfer sesiynau Body Burn a Total Tone
• Bydd angen defnyddio mat ymarfer corff ar gyfer sesiynau HIIT, Abs, Pilates a Ioga
• Cofiwch eich bod yn gwneud ymarfer corff ar eich menter eich hun