Prisiau Yn Ystod Y Tymor

Dydd Llun i Ddydd Gwener

2 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £8.20
3 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £9.30
4 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £10.40
5 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £11.50
6 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £12.60

Dydd Sadwrn & Dydd Sul

£18.50 am llain fowlio yr awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr

Mae pob llain yn cael ei brisio fel 1 llain fowlio yr awr

Prisiau Yn Ystod Gwyliau Ysgol

Dydd Llun i Ddydd Gwener
2 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £14.20
3 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £15.30
4 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £16.40
5 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £17.50
6 chwaraewr yn bowlio am 1 awr £18.50

Bore-godwyr 10:00am- 12:00 canol dydd
£9.00 am llain fowlio yr awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr
(Dim ond ar gael yn ystod gwyliau ysgol rhwng Ddydd Llun a Ddydd Gwener)

Dydd Sadwrn & Dydd Sul
£18.50 am llain fowlio yr awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr

Mae pob llain yn cael ei brisio fel 1 llain fowlio yr awr

Pecynnau Gweithgareddau (pris fesul person)

Chwarae Meddal
Gyda phob person/llain fowlio y telir amdanynt, archebwch i fynd i’r ardal chwarae meddal am bris gostyngol. Mae polisi mynediad yn berthnasol.
£2.40 fesul plentyn

Nofio
Gyda phob person/llain fowlio y telir amdanynt, archebwch i fynd i’r pwll nofio am bris gostyngol. Mae polisi mynediad yn berthnasol.
£2.40 fesul Plentyn
£3.80 fesul Oedolyn