Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy – Oherwydd ein Diwrnod Agored, caiff y sesiynau Llawr Iâ canlynol eu canslo ddydd Sadwrn 20/07/19. Sglefrio Cyhoeddus 10am – 12pm a Disgo Teulu 2.30 – 4.30pm. Disgo ar iâ 8 pm-10pm fel arfer.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy – O ganlyniad i ddigwyddiad sglefrio, caiff y sesiynau Sglefrio Iâ canlynol eu canslo ar: Ddydd Llun 22 Gorffennaf – Ar gau bob dydd, Dydd Mawrth 23 Gorffennaf – Sglefrio Cyhoeddus wedi’i Ganslo 10.15am-3pm, Dydd Mercher 24 Gorffennaf – Cwympo Iâ Patch 6 am-10am A Sglefrio Cyhoeddus wedi’i Ganslo 10 am-12pm.

Pafiliwn Jade Jones Y Fflint – Bydd y Pwll Nofio a Chwarae Meddal yn cau o 10.30-11.30am ar 18 o fis Gorffennaf 2019 oherwydd archebu preifat.

Pafiliwn Jade Jones Y Fflint – Bob dydd Gwener, bydd y pwll bach ar gau tan 1:00 pm.

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug – Mae ein gampfa a stiwdio newydd gwych yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan.

Fflint Pafiliwn Jade Jones – O ddydd Mawrth 9 Hydref, byddwn yn rhedeg bore cynnar yn nofio o 7am tan 9am ar fore Mawrth a dydd Iau bob wythnos.