Sglefrio Iâ Glannau Dyfrdwy – Ni fydd sglefrio iâ cyhoeddus ddydd Gwener 8, 15 a 22 Tachwedd 1.00pm – 3.00pm oherwydd bod grwpiau ysgol yn mynychu ar gyfer sesiynau sglefrio a hoci.

Pafiliwn Jade Jones Y Fflint – Dydd Mawrth bellach yn 1.30pm tan 3.30pm. Mae amseroedd agor pob pwll dysgwyr bob dydd Gwener bellach yn 1.00pm tan 3.30pm.