Llawr Sglefrio Glannau Dyfrdwy – 28/09/18 Bydd Sesiwn Llawr Sglefrio Cyhoeddus 11am – 3pm ar gau oherwydd digwyddiad ysgolion.

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura – 26/09/18 Bydd y rhan fwyaf o’n cyfleusterau a’n gwasanaethau ar gau o 7.30am tan 11.00am. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug – Mae ein gampfa a stiwdio newydd gwych yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan.

Fflint Pafiliwn Jade Jones – Mae’n ddrwg gennym ond bydd yr Ystafell Ffitrwydd ym Mlwyf Pafiliwn Jade Jones ar gau o ddydd Sadwrn, 29 Medi ac ni fydd yn ailagor tan ddydd Sadwrn, 6 Hydref gan fod angen inni gymhwyso’r cyffrous terfynol i’r gampfa newydd wych . Mae’r Ystafelloedd Ffitrwydd yng Nghanolnau Hamdden Glannau Dyfrdwy a’r Wyddgrug yn parhau ar agor yn ystod gampfa’r Fflint ac maent ar gael i’w defnyddio ar gyfer aelodau. Rydym yn ymddiheuro i holl gwsmeriaid ffyddlon ein Fflint am unrhyw anghyfleustra a achosir ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu eto yn fuan iawn.