Canolfan Hamdden Bwcle – Dydd Mawrth 15 Ionawr, 12pm – 12.30pm. Bydd 3 lonydd y pwll yn cael eu defnyddio ar gyfer archebu am 6 wythnos. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Canolfan Hamdden Bwcle – Dydd Mercher 30 Ionawr, bydd nofio cyhoeddus yn gorffen am 9am oherwydd archeb o 9am – 9.30am. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy – Bydd y Crèche ar gau ddydd Mawrth 2 Ebrill 2019 i alluogi’r holl staff meithrin i ddilyn cwrs cymorth cyntaf pediatrig.

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug – Mae ein gampfa a stiwdio newydd gwych yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan.

Fflint Pafiliwn Jade Jones – O ddydd Mawrth 9 Hydref, byddwn yn rhedeg bore cynnar yn nofio o 7am tan 9am ar fore Mawrth a dydd Iau bob wythnos.