Canolfan Hamdden yr Wyddgrug – Mae ein gampfa a stiwdio newydd gwych yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan.

Fflint Pafiliwn Jade Jones – O ddydd Mawrth 9 Hydref, byddwn yn rhedeg bore cynnar yn nofio o 7am tan 9am ar fore Mawrth a dydd Iau bob wythnos.