Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Sba Afon – HYSBYSIAD I GWSMERIAID. **RYDYM YN UWCHRADDIO**. Dydd Llun 11 Mawrth – Dydd Sul 17 Mawrth. Bydd yr Ystafell Thermol y Sba a’r Ystafelloedd Newid yn cau gan bydd ein cyfleusterau yn cael eu huwchraddio. Byddwn ar agor fel yr arfer ar gyfer triniaethau. Byddwn yn ail-agor ddydd Llun 18 Mawrth gyda rhywbeth newydd a chyffrous i chi!!

Canolfan Hamdden Bwcle – Bydd y ganolfan ar gau rhwng 11am a hanner dydd ar ddydd Mawrth 12 Mawrth oherwydd archeb pwll preifat.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy – Bydd y Crèche ar gau ddydd Mawrth 2 Ebrill 2019 i alluogi’r holl staff meithrin i ddilyn cwrs cymorth cyntaf pediatrig.

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug – Mae ein gampfa a stiwdio newydd gwych yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan.

Fflint Pafiliwn Jade Jones – O ddydd Mawrth 9 Hydref, byddwn yn rhedeg bore cynnar yn nofio o 7am tan 9am ar fore Mawrth a dydd Iau bob wythnos.