skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

SBA AFON

Croeso i Sba Afon, y gyrchfan berffaith ar gyfer dianc rhag straen a darganfod llonyddwch.

CYSYLLTWCH Â NI DARLLEN MWY

Ein Cyfleusterau

Triniaethau

Jacŵsi Sba gyda Jetiau Hydrotherapi

Sba Traed Adweitheg

Ystafell Thermol

Ystafell Orffwyso ac Ymlacio

Bar Trwyddedig

Sba Afon

Croeso i Sba Afon, y gyrchfan berffaith ar gyfer dianc rhag straen a darganfod llonyddwch.

Mae ein sba wedi’i dylunio gyda chi mewn golwg. Yma, rydym yn anelu i adfer llonyddwch tra’n creu profiadau bythgofiadwy i bawb sy’n cerdded drwy ddrysau’r sba. Erbyn i chi gerdded yn ôl allan byddwch yn teimlo’n ffres ac wedi adfywio. P’un a fyddwch chi’n ymweld ar eich pen eich hun neu gyda’ch ffrindiau, mae Sba Afon yn cynnig triniaethau ac eiliadau perffaith i chi eu mwynhau, beth bynnag yw’r achlysur.

Beth am adfywio ac ailfywiogi gyda’n triniaethau sba moethus. O harddwch i’r corff, rydym yn siŵr o fod â thriniaeth sy’n addas i chi. Y peth perffaith i’w ychwanegu at eich diwrnod yn y sba.

Dilynwch ni ar:

Couple having a face massage in a spa
ADFYWIO
Man relaxing in a steam room
ADNEWYDDU
Woman relaxing in a jacuzzi
GLOYWI
Couple having a face massage in a spa

ADFYWIO

Man relaxing in a steam room

ADNEWYDDU

Woman relaxing in a jacuzzi

GLOYWI

Ewch ar daith rithiol 360° o’n Hystafell Thermol anhygoel 

YSTAFELL THERMOL

Mae ein Hystafell Thermol Sba yn cynnig pedair ystafell profiad iachau

Herbal Sauna

Sawna Perlysiau

Infra Red Sauna

Sawna Is-goch

Crystal Steam Room

Ystafell Stêm Crisial

Aroma Steam Room

Ystafell Stêm Persawrus

CYFLEUSTERAU ERAILL

Mae ein hystod eraill o gyfleusterau poblogaidd yn cynnwys:

Triniaethau

Jacŵsi Sba gyda Jetiau Hydrotherapi

Sba Traed Adweitheg

Ystafell Thermol

Ystafell Orffwyso ac Ymlacio

Bar Trwyddedig

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

SBA AFON

Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, Sir y Fflint, CH5 1SA

Oriau Agor Sba

Dyddiau’r Wythnos 10:00am-9:00pm
Penwythnosau 10:00am-5:00pm

Oriau Agor Triniaeth

Dyddiau’r Wythnos 9:00am-9:00pm
Penwythnosau 9:00am-5:00pm

Back To Top