Pan fyddwn ni’n cyrraedd ein harddegau mae gofalu am y croen yn medru creu tipyn o benbleth! Mae’r holl nosweithiau hwyr, poeni am arholiadau, bwyta’n wael, ac wrth gwrs yr hormonau, yn medru cael effaith ar eich croen a’ch corff.

Mae gennym amrywiaeth wych o becynnau Sba i’r Arddegau, gan gynnwys:

Cwyro Aeliau

Defnyddir cwyr i lunio a diffinio’r aeliau. Mae hyn yn rhoi siâp pendant i’r aeliau gan fframio’r wyneb a sicrhau eich bod yn edrych ar eich gorau.

Triniaeth Wyneb Decleor

Dewch i ymlacio a dadflino yn un o’n hystafelloedd triniaeth, wrth i’r therapydd fwrw golwg ar eich croen a rhoi cyngor ar ba nwyddau sydd orau i’w defnyddio. Bydd eith triniaeth yn cynnwys glanhad Decleor, lleddfu a diblisgio, masg a hufen lleithio.

Triniaeth i’r Dwylo

Tyliniad braf i’r dwylo cyn inni ffeilio’ch ewinedd i’r siâp y dymunwch. Wedi hynny byddwn yn gofyn ichi ddewis o blith ein hamrywiaeth helaeth o liwiau ewinedd cyfoes Jessica, neu sglein Ffrengig.

 

Mae’n rhaid bod yn iau nag 16 i gael y triniaethau hyn.

Yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol bod oedolyn dros 18 oed yn dod gydag unrhyw un iau na 16 i’r ystafell driniaeth.

 

Cysylltwch â derbynfa’r Sba ar 01352 704280 i gael sgwrs ag aelod o’r tîm.