Bargeinion Penwythnos Dydd Gwener Gwario Gwyllt: Telerau ac Amodau

Y cynnig Aelodaeth Ffitrwydd Blynyddol yw 4 mis am ddim wrth dalu ymlaen llaw am flwyddyn. Mae hyn yn well na’r cynnig blynyddol safonol o 2 fis am ddim ac ein cynnig arferol o 3 mis am ddim.

Mae’r dewisiadau aelodaeth Ffitrwydd Blynyddol canlynol ar gael i’w prynu fel rhan o’r cynnig:
• Uwch
• Cyfnodau Prysur
• Cyfnodau Tawel
• Cyfnodau Tawel 60+
• 16-24 mlwydd oed
• Dosbarthiadau Ffitrwydd Diderfyn
• Ffitrwydd Iau
• Canolfan Hamdden Bwcle – Aura Express

Gofynnir i bob aelod sy’n ymuno drwy’r cynnig hwn, ddilyn y camau i aelodau fel arfer. Gallwn hefyd newid aelodaeth Debyd Uniongyrchol i aelodaeth Flynyddol. Yn ôl yr arfer, bydd angen i gwsmeriaid rag-archebu sesiwn gynefino AM DDIM. Os ydych eisoes yn aelod, ni fydd rhaid cynnal sesiwn gynefino. Gall aelodau newydd, aelodau Debyd Uniongyrchol presennol ac aelodau sy’n adnewyddu aelodaeth gymryd mantais o’r cynnig hwn.

Ni roddir ad-daliadau i unigolion sy’n trosglwyddo o aelodaeth Debyd Uniongyrchol i aelodaeth Flynyddol. Ni roddir ad-daliadau ar y cynnig yma o aelodaeth Flynyddol yn unol ag unrhyw sêl Flynyddol arferol.

Os bydd rhaid i ni gau ein canolfannau hamdden dros dro yn y dyfodol, oherwydd Covid-19, ym mhob achos, bydd y dyddiad terfyn Blynyddol blaenorol yn cael ei ymestyn i adlewyrchu hyd y cyfnod cau.

Mae’r cynnig Saver10 – Dosbarth Ffitrwydd fel arfer ar gael i’w brynu am £44.00. Mae’r Cynnig Dydd Gwener Gwario Gwyllt yn galluogi cwsmeriaid i brynu 3 x tanysgrifiad Saver10 – Dosbarth Ffitrwydd am bris 2. Mae hyn yn cyfateb i 30 o sesiynau dosbarth ffitrwydd am £88.00.

Dim ond i’r cwsmer unigol sy’n gwneud y pryniant y mae’r cynnig Saver10 – Dosbarth Ffitrwydd ar gael. Mae hyn oherwydd bod y defnydd o 30 sesiwn ynghlwm wrth gyfrif un aelod yn unig.

Os bydd y cwsmer sy’n gwneud y pryniant yn dymuno rhoi un neu ddau o’r tanysgrifiadau Saver10 (10 neu 20 sesiwn) yn anrheg i ffrind neu aelod o’r teulu, yna bydd rhaid prynu drwy Bencadlys Aura.

Fel y cynnig Saver10 arferol, bydd rhaid defnyddio’r 30 tro sy’n gysylltiedig â’r Cynnig Dydd Gwener Gwallgof o fewn 12 mis i’r dyddiad prynu.