skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

SÊL DYDD GWENER GWARIO GWYLLT

Dydd Gwener 26 Tachwedd – dydd Llun 29 Tachwedd 2021

TELERAU AC AMODAU

Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8 mis a chael 12 mis
1. Bydd y cynnig ar gael rhwng dydd Gwener 26 Tachwedd 2021 a dydd Llun 29 Tachwedd 2021, yn cynnwys y dyddiadau hynny.
2. Mae’r Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn yn cynnwys 4 mis am ddim wrth dalu ymlaen llaw am 12 mis (yn seiliedig ar dâl debyd uniongyrchol misol cyfatebol). Mae hyn yn well na’n Cynnig Blynyddol safonol o 2 fis am ddim.
3. Mae’r Cynnig Blynyddol ar gael i aelodau newydd sbon, aelodau presennol sy’n talu debyd uniongyrchol, aelodau sy’n adnewyddu ac aelodau nad ydynt yn mynychu bellach. Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â chynllun Cyfeirio Cyfaill hefyd neu ei brynu fel anrheg i aelodau newydd.
4. Bydd pob aelod newydd sydd yn ymuno drwy’r cynnig yma yn mynd drwy daith yr aelod fel arfer. Mae gan aelodau sydd eisoes â debyd uniongyrchol hawl i ganslo os ydynt yn dymuno er mwyn trosi i’r Cynnig Blynyddol.
5. Bydd angen i gwsmeriaid newydd sydd yn ymrwymo i’r cynnig yma drefnu ymgynghoriad cychwynnol (yn rhad ac am ddim yn rhan o’r cynnig hwn) yn unol â’r drefn arferol tra’n ymuno ag un o ganolfannau hamdden Aura. Ni fydd angen i aelodau presennol fynd drwy ymgynghoriad cychwynnol er gallant drefnu rhaglen adolygu neu sesiwn ffitrwydd personol yn rhad ac am ddim.
6. Os ydi’r cynnig yn cael ei brynu ar gyfer aelod Blynyddol presennol sy’n dymuno adnewyddu, yna ni ellir ymestyn dyddiad terfyn yr aelodaeth Flynyddol bresennol y tu hwnt i 31 Rhagfyr 2021.
7. Ni fydd yna ad-daliad pro-rata ar gyfer yr aelodau debyd uniongyrchol presennol sy’n trosglwyddo o danysgrifiad debyd uniongyrchol misol i’r Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn.
8. Nid oes modd ad-dalu’r Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn ar ôl ei brynu, yn unol â thelerau ac amodau presennol sy’n gysylltiedig ag aelodaeth am flwyddyn.
9. Os na fydd ein cyfleusterau ar gael yn y dyfodol oherwydd cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â Covid-19, bydd Aura yn ymestyn y dyddiad terfyn blaenorol er mwyn adlewyrchu’r cyfnod amser y bu’r cyfleusterau ar gau.
10. Mae’r aelodau canlynol ar gael yn rhan o’r Cynnig am Flwyddyn:
• Premier
• Cyfnodau Prysur
• Cyfnodau Tawel
• Cyfnodau Tawel 60+
• 16-24 oed
• Dosbarthiadau Ffitrwydd heb Gyfyngiad
• Ffitrwydd Ieuenctid
• Aelodaeth Uwch i Ieuenctid
• Canolfan Hamdden Bwcle
• Corfforaethol
• Sesiynau Nofio i Oedolion heb Gyfyngiad

 

3 Dosbarth Ffitrwydd am Bris 2 – gydag Arbed 10
1. Bydd y cynnig ar gael rhwng dydd Gwener 26 Tachwedd 2021 a dydd Llun 29 Tachwedd 2021, yn cynnwys y dyddiadau hynny.
2. Y pris presennol ar gyfer Dosbarth Ffitrwydd – Arbed 10 yw £44.00. Mae’r cynnig yma’n galluogi cwsmeriaid i brynu 3 Dosbarth Ffitrwydd Arbed 10, sydd gyfystyr â 30 sesiwn am bris 2 Ddosbarth Ffitrwydd Arbed 10. Bydd y cwsmer yn talu £88.00 yn hytrach na’r pris arferol sef £132.00, gan arbed £44.00.
3. Gall cwsmeriaid Oedolion, Ieuenctid a rhai ar gyfradd Gostyngiadau brynu cynnig Dosbarth Ffitrwydd Arbed 10.
4. Dim ond mewn sesiynau dosbarth ffitrwydd y gellir defnyddio ‘Dosbarth Ffitrwydd Arbed 10’ ac nid oes modd ei drosglwyddo i sesiynau yn y pwll nofio na’r gampfa.
5. Mae’r cynnig yma ar gael i gwsmeriaid newydd sbon, cwsmeriaid ‘Dosbarth Ffitrwydd Arbed 10’ presennol ac aelodau debyd uniongyrchol presennol.
6. Ni fydd yna ad-daliad pro-rata ar gyfer yr aelodau debyd uniongyrchol presennol sy’n trosglwyddo o danysgrifiad debyd uniongyrchol misol i’r cynnig 3x Dosbarth Ffitrwydd Arbed 10.
7. Nid oes modd ad-dalu’r cynnig ar ôl ei brynu, yn unol â thelerau ac amodau presennol sy’n gysylltiedig ag Arbed 10.
8. Os na fydd ein cyfleusterau ar gael yn y dyfodol oherwydd cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â Covid-19, bydd Aura yn ymestyn y dyddiad terfyn blaenorol er mwyn adlewyrchu’r cyfnod amser y bu’r cyfleusterau ar gau.
9. Mae’r cynnig hwn ar gael i’r aelod sydd yn ei brynu gyda’r defnydd o 30 yn cael ei gymhwyso i gyfrif unigolyn. Os bydd y cwsmer sydd yn ei brynu eisiau rhoi un neu ddau o’r Arbedion 10 (h.y. 10 neu 20 ddefnydd) fel anrheg i ffrind neu aelod o’r teulu, yna bydd angen prynu’r cynnig drwy Brif Swyddfa Aura, gan gysylltu ag info@aura.wales neu ffonio 01352 702436.
10. Yn unol â chynnig Arbed 10 safonol, bydd angen defnyddio 30 defnydd sydd yn berthnasol i gynnig Arbed 10 Dydd Gwener Du o fewn y 12 mis o’r dyddiad y caiff ei brynu.

3 sesiwn Nofio am bris 2 – Arbed 10
1. Bydd y cynnig ar gael rhwng dydd Gwener 26 Tachwedd 2021 a dydd Llun 29 Tachwedd 2021, yn cynnwys y dyddiadau hynny.
2. Y pris presennol ar gyfer Sesiwn Nofio gydag Arbed 10 yw £37.60. Mae’r cynnig yma’n galluogi cwsmeriaid i brynu 3 Sesiwn Nofio Arbed 10, sydd gyfystyr â 30 sesiwn am bris 2 Sesiwn Nofio Arbed 10. Bydd y cwsmer yn talu £75.20 yn hytrach na’r pris arferol sef £112.80, gan arbed £37.60.
3. Gall cwsmeriaid Oedolion, Ieuenctid a rhai ar gyfradd Gostyngiadau brynu cynnig Sesiynau Nofio Arbed 10.
4. Dim ond mewn sesiynau Nofio cyhoeddus y gellir defnyddio ‘Sesiwn Nofio Arbed 10’ ac nid oes modd ei drosglwyddo i sesiynau yn y gampfa na dosbarth ffitrwydd.
5. Mae’r cynnig yma ar gael i gwsmeriaid newydd sbon, cwsmeriaid ‘Sesiwn Nofio Arbed 10’ presennol ac aelodau debyd uniongyrchol presennol.
6. Ni fydd yna ad-daliad pro-rata ar gyfer yr aelodau debyd uniongyrchol presennol sy’n trosglwyddo o danysgrifiad debyd uniongyrchol misol i’r cynnig 3x Sesiwn Nofio Arbed 10.
7. Nid oes modd ad-dalu’r cynnig ar ôl ei brynu, yn unol â thelerau ac amodau presennol sy’n gysylltiedig ag Arbed 10.
8. Os na fydd ein cyfleusterau ar gael yn y dyfodol oherwydd cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â Covid-19, bydd Aura yn ymestyn y dyddiad terfyn blaenorol er mwyn adlewyrchu’r cyfnod amser y bu’r cyfleusterau ar gau.
9. Mae’r cynnig hwn ar gael i’r aelod sydd yn ei brynu gyda’r defnydd o 30 yn cael ei gymhwyso i gyfrif unigolyn. Os bydd y cwsmer sydd yn ei brynu eisiau rhoi un neu ddau o’r Arbedion 10 (h.y. 10 neu 20 ddefnydd) fel anrheg i ffrind neu aelod o’r teulu, yna bydd angen prynu’r cynnig drwy Brif Swyddfa Aura, gan gysylltu ag info@aura.wales neu ffonio 01352 702436.
10. Yn unol â’r cynnig Arbed 10 safonol, bydd angen defnyddio 30 defnydd sydd yn berthnasol i gynnig Arbed 10 Dydd Gwener Du o fewn y 12 mis o’r dyddiad y caiff ei brynu.

30% oddi ar Driniaethau yn Sba Afon
1. Mae’r cynnig ar gael am ddeuddydd yn unig: Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021 A dydd Llun 29 Tachwedd 2021.
2. Bydd cwsmeriaid yn cael gostyngiad o 30% oddi ar unrhyw driniaethau sydd ar ein rhestr prisiau.
3. Nid yw’r cynnig yma’n cynnwys unrhyw becynnau neu driniaethau eraill sydd â gostyngiad.
4. Mae’n rhaid talu’n llawn ar y diwrnod y byddwch yn archebu ac mae’n rhaid mynd am driniaeth yn ystod yr wythnos, rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 28 Chwefror 2022.
5. Ni ellir trosglwyddo archebion i ddyddiad hwyrach y tu allan i’r dyddiad sydd wedi’i nodi uchod.

 

Partïon Pen-blwydd: Telerau ac Amodau

– Rhaid archebu partïon pen-blwydd y telir amdanynt rhwng 26-29 Tachwedd ar gyfer dyddiad yn y dyfodol o fewn y 12 mis nesaf.

-Bydd polisi derbyn pyllau nofio Aura yn berthnasol i bob parti pwll. Dim ond nofwyr cymwys fydd yn cael mynediad i’r pwll mawr chwyddadwy.

 

 

 

Back To Top