Mae llyfrgelloedd Aura yn ymrwymedig i hyrwyddo a diogelu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Rydym yn annog cyfranogiad cymunedau i ymgysylltu, drwy ddarparu:

• Casgliadau o lyfrau a llyfrau sain craidd Cymraeg ym mhob Llyfrgell. Mae’r rhain wedi’u cyflenwi gan gyflenwyr lleol
• Digwyddiadau a gweithgareddau Cymraeg rheolaidd
• Papurau newydd a chylchgronau Cymraeg lleol a chenedlaethol ym mhob Llyfrgell
• Adnoddau Cymraeg ar-lein
• Cyfleoedd i ymarfer a dysgu sgiliau’r iaith Gymraeg
• Ymrwymiad i Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru i ddarparu, datblygu a gwella gwasanaethau a gwybodaeth ddwyieithog, a sicrhau nad yw’r Iaith Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg.

Gweithgareddau a Digwyddiadau

Gweithgareddau Cymraeg

Dydd Llun

Cymraeg i ddechreuwyr -2pm – 3pm – Cyfle i rannu paned o de a sgwrsio gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Llyfrgell Yr Wyddgrug

Dydd Mercher

Grŵp Sgwrsio yn Gymraeg -9.30am – 10.30m – Cyfle i rannu paned o de a sgwrsio gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg – Llyfrgell Treffynnon

Grŵp Sgwrsio yn Gymraeg -11am – 12pm – Cyfle i rannu paned o de a sgwrsio gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg – Llyfrgell Bwcle

Dydd Iau

Stori a Chân Cymraeg 10.30-11.30am Ymunwch â’n ffrindiau o Cymraeg i Blant ar gyfer storïau a chaneuon Cymraeg. Mae’n addas ar gyfer babanod 0-2 oed. Mae’n addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd, rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg a siaradwyr rhugl – Llyfrgell Bwcle

Stori a Chân Cymraeg 1pm – 2pm Ymunwch â’n ffrindiau o Cymraeg i Blant ar gyfer storïau a chaneuon Cymraeg. Mae’n addas ar gyfer babanod 0-2 oed. Mae’n addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd, rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg a siaradwyr rhugl. Llyfrgell Y Fflint

Dydd Gwener

Stori a Chân Cymraeg 10am – 11am Storïau a chaneuon Cymraeg. Mae’n addas ar gyfer babanod 0-2 oed. Mae’n addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd, rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg a siaradwyr rhugl. Llyfrgell Treffynnon

Fel cwmni budd cymunedol, mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau ar gyfer y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. A oes yna unrhyw weithgareddau yr hoffech chi eu gweld neu y gallech helpu gyda hwy hyd yn oed, holwch eich Llyfrgell leol.

Adnoddau digidol Cymraeg

Llyfrgelloedd Cymraeg

Porth un cam ar gyfer holl Lyfrgelloedd Cymru – gallwch ganfod beth sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd, chwilio am lyfrau, pori drwy ddewis eang o adnoddau ar-lein, ymuno ar-lein, lleoli eich llyfrgell agosach, holi cwestiynau anodd a llawer mwy.

Mae’r wefan hon wedi’i chreu a’i dylunio fel rhan o gymorth Llywodraeth Cymru i lyfrgelloedd.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliadau eang a diddorol iawn o adnoddau digidol ar-lein sydd ar gael am ddim i bawb, yn eu plith mae:

• Lleoedd Cymru – Chwiliwch a phorwch ar dros 300,000 o gofnodion o Fapiau degwm Cymru a’r dogfennau pennu sy’n cyd-fynd â hwy gan ddefnyddio mapiau gwreiddiol a chyfoes.
• Cylchgronau Cymraeg – Mynediad at gyhoeddiadau academaidd o Gymru. Ôl-rifynnau o hyd at 50 o deitlau, yn amrywio o gyhoeddiadau academaidd i gylchgronau poblogaidd.
• Papurau Newydd Cymru – Chwiliwch a chanfod y casgliad o Bapurau Newydd Cymru ar-lein, a darganfod 15 miliwn o erthyglau ac 1.1 miliwn o dudalennau.
• Y Bywgraffiadur Cymreig – Dros 5000 o fywgraffiadau sy’n cyflwyno’r bobl o Gymru sydd wedi gwneud cyfraniad pwysig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.
• Cymru 1914 – Casgliad digidol sy’n datgelu hanes cudd y Rhyfel Byd Cyntaf, drwy gasglu ffynonellau sylfaenol a fu ar wasgar mewn archif digidol.

Am restr lawn o’r adnoddau ar-lein sydd ar gael, ewch i wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Geiriaduron

Geiriadur Prifysgol Cymru GPC yw’r unig eiriadur hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg. Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o destunau cynnar yr Hen Gymraeg, i lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canoloesol a Modern, i ddatblygiad enfawr yr eirfa o ganlyniad i’r defnydd ehangach o’r Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf.

Geiriadur Saesneg-Cymraeg yr Academi Ar-lein yn 2007 fe sicrhaodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg drwydded i gyhoeddi fersiwn digidol o’r Geiriadur, i sicrhau bod yr adnodd pwysig hwn ar gael yn rhwydd i bobl sy’n siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg bob dydd a dangos cyfoeth yr iaith i’r rhai sy’n ei dysgu.

Cymorth Pellach

Dysgu Cymraeg
Partneriaeth rhwng Coleg Cambria a Popeth Cymraeg sy’n darparu cyrsiau yn Sir y Fflint ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.