Polisi archebu apwyntiadau;

 • Rhaid talu blaendal o 50% am unrhyw driniaeth sy’n para 30 munud neu fwy (Talu pan ydych chi’n archebu).
 • Byddwn yn dal i gymryd y tâl llawn ar gyfer ein pecynnau.
 • Os byddwch chi’n canslo llai na 24 awr ymlaen llaw ni chewch eich arian yn ôl. (Gellid cynnig dyddiadau gwahanol os yw’r rheolwyr o’r farn bod hynny’n briodol)

Mae Sba Afon yn ymdrechu i gynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf, a hoffem ddiolch i’n holl gleientiaid am eu dealltwriaeth yn hyn o beth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch i gael siarad ag Arweinydd Tîm y Sba.

Talu ymlaen llaw

 1. Rhaid gwneud taliad llawn am bob pecyn cynnig Sba
 2. Rhaid gwneud taliad llawn am archebion gyda dau neu fwy o driniaethau
 3. Rhaid gwneud taliad llawn am unrhyw driniaeth unigol dros £40

Polisi Canslo

 1. Ni allwn warantu y bydd pob triniaeth ar gael bob amser. Rhag ofn ichi gael eich siomi, gwnewch eich apwyntiad mor bell ymlaen llaw ag y bo modd.
 2. Mae angen i chi roi 48 awr o rybudd os ydych yn dymuno canslo Pecynnau Sba neu archeb grŵp, ar ôl hynny, codir tâl o 100%.
 3. 24 awr o rybudd ar gyfer canslo triniaethau unigol, ar ôl hynny, codir tâl o 100%.

Polisi Ad-dalu

 1. Mae Sba Afon yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf ac rydym yn fodlon eich cynorthwyo os ydych yn anfodlon gyda’r gwasanaeth a ddarparwyd.
 2. Ni all Afon Sba roi sicrwydd y rhoddir ad-daliad llawn am Driniaethau.
 3. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch i gael siarad â Rheolwr y Sba.