Telerau ac Amodau:

2 Docyn Sba AM DDIM

 • Rheolau sba arferol yn berthnasol.
 • Mae’n rhaid archebu sesiwn sba ymlaen llaw. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad yn ystod cyfnodau prysur.
 • Cynnig yn amodol ar argaeledd ac ni ellir ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall.
 • Gellir ond defnyddio’r daleb hon yn ystod dyddiau’r wythnos – dydd Llun – dydd Gwener.
 • Am fwy o wybodaeth ac oriau agor gallwch ymweld â’n gwefan neu ffonio 01352 704280.

Sglefrio AM DDIM i deulu

 • Gellir defnyddio’r daleb mewn unrhyw sesiwn sglefrio cyhoeddus yn ystod dyddiau’r wythnos ac ar benwythnosau.
 • Mae’r daleb yn cynnwys llogi esgidiau sglefrio am ddim i bob unigolyn yn y grŵp.
 • Mae taleb yn ddilys i deulu o hyd at 4.
 • Ni ellir defnyddio’r daleb yn ystod misoedd Rhagfyr, Ionawr na Chwefror.

Nofio AM DDIM i’r Teulu

 • Mynediad pwll nofio arferol yn berthnasol.
 • Mae taleb yn ddilys i deulu o hyd at 4.
 • Gellir defnyddio’r daleb mewn unrhyw sesiwn nofio cyhoeddus yn ystod dyddiau’r wythnos ac ar benwythnosau.

Bowlio AM DDIM i Grŵp

 • Mae lôn yn seiliedig ar 1 awr ar gyfer hyd at 6 chwaraewr
 • Mae’n rhaid i o leiaf un oedolyn fod yn bresennol i bob lôn
 • I archebu 01352 704315
 • Gêm bowlio olaf awr cyn cau.
 • Gweler amserau agor.
 • Ni ellir defnyddio taleb yn ystod gwyliau’r ysgol.