skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

“Diolch am bopeth rydych chi wedi fy helpu i’w gyflawni ers i mi gael fy atgyfeirio at y cynllun. Rwyf bellach wrth fy modd yn ymarfer corff oherwydd yr hyn rwyf wedi ei gyflawni hyd yn hyn, ond hefyd oherwydd y ffordd rwy’n teimlo yn feddyliol ac yn gorfforol, dydw i heb deimlo cystal ers ugain mlynedd.”

Back To Top