skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Latest Blogs

SÊL DYDD GWENER GWYCH 2023

Dydd Gwener 26 Mai - Dydd Llun 29 Mai 2023 TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8…

05/05/2023. 14:59

GWYLIAU BANC MAI 2023 ORIAU AGOR

  Llyfrgelloedd Aura Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau ar 1,…

17/04/2023. 08:43

Aura Cymru yn falch o gyflawni Sicrwydd Ansawdd Atyniad i Ymwelwyr

Mae Aura Cymru yn falch o gyhoeddi fod dau gyfleuster, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Phafiliwn Jade Jones y Fflint,…

13/04/2023. 14:46

Cyhoeddi enillwyr Sir y Fflint o gronfa gwerth £120mil ar gyfer prosiectau cymunedol lleol

Cyhoeddwyd yr enillwyr o Sir y Fflint o gronfa arbennig gwerth £120,000 i helpu cymunedau ar draws Gogledd Cymru mewn…

12/04/2023. 14:28

ORIAU AGOR DROS Y PASG 2023

Llyfrgelloedd Aura Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau o Dydd Gwener…

17/03/2023. 12:24

Diwrnod Rhyngwladol y Merched Hapus gan Llyfrgelloedd Aura

Mae Mawrth 2023 yn nodi Mis Hanes Merched a’r 8fed o Fawrth yw Diwrnod Rhyngwladol y Merched. I ddathlu, rydyn…

08/03/2023. 10:00

Diwrnod y Llyfr! 23 o lyfrau i’w darllen yn 2023

23 o lyfrau i'w darllen yn 2023 I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2023, rydym wedi rhoi’r rhestr ganlynol o 23…

02/03/2023. 09:00

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mawrth 2023

Ein hawdur y mis ar gyfer Mawrth 2023 yw Jon Gower Pa un ai ydych yn darllen ei lyfrau am…

01/03/2023. 09:00

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Chwefror 2023

Ein hawdur y mis ar gyfer Chwefror 2023 yw Kirsty Logan Pa un ai ydych yn darllen ei llyfrau am…

03/02/2023. 16:32

Amser Rhigwm Mawr Cymru 2023

Mae Bwrlwm y Rhigwm i Bawb wrth i Amser Rhigwm Mawr Cymru BookTrust Cymru ddychwelyd yn 2023 Mae BookTrust Cymru,…

30/01/2023. 15:56
Back To Top