skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Latest Blogs

Ffitrwydd Babi a Fftirwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug

Mae’n bleser gennym gyflwyno dau gwrs ffitrwydd newydd yn Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug gyda’r Hyfforddwyr Ffitrwydd Abbie a Simon, gan…

24/05/2022. 09:32

SÊL DYDD GWENER GWYCH

Dydd Gwener 20 Mai - Dydd Llun 23 Mai 2022 TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8…

05/05/2022. 12:43

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mai 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Mai yw Manon Steffan Ros. Mae Manon Steffan Ros yw un o’n hawduron cyfoes…

04/05/2022. 09:35

Chwalu Rhwystrau a Mynd yn Groes i Bob Disgwyl: hanes rhyfeddol y nofwraig ifanc arbennig, Heidi Rogerson

Ar ôl cael gwybod sawl gwaith “na fyddai hi byth yn gallu nofio”, mae’r ferch ifanc 14 oed o’r Fflint,…

29/04/2022. 15:05

Aura Cymru’n myfyrio ar eu Gaeaf llawn gweithgareddau lles

Drwy gydol mis Chwefror a mis Mawrth 2022, roedd yn bleser gan Aura ddarparu gweithgareddau rhad ac am ddim ar…

22/04/2022. 10:18

CANOLFANNAU HAMDDEN A LLYFRGELLOEDD AURA: AMSEROEDD AGOR DROS Y PASG 2022

Llyfrgelloedd Aura Bydd POB llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau ar gyfer y…

14/04/2022. 14:13

Cyllid wedi’i sicrhau i wneud Canolfannau Hamdden Aura yn fwy ynni effeithlon

Mae gennym ni newyddion da i’w rannu! Yn ddiweddar dyfarnwyd £144,000 i Aura Cymru yn dilyn cais llwyddiannus i Chwaraeon…

14/04/2022. 09:39

Dewch draw i gymryd rhan mewn Her Rwyfo Elusennol yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Mae’r tîm Ffitrwydd Aura yn edrych ymlaen at gynnal a chymryd rhan mewn Her Rwyfo Elusennol ar 23 Ebrill 2022…

04/04/2022. 13:55

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Ebrill 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Ebrill yw Tessa Hadley Mae Tessa Hadley yn awdures sy’n llwyddo i gyfleu cymhlethdodau…

04/04/2022. 13:41

Canolfan Hamdden a Llyfrgell Glannau Dyfrdwy yn croesawu Ysgol Gynradd Gymunedol Queensferry ar gyfer Gaeaf o Weithgareddau Lles

Mae Aura Cymru yn falch o groesawu disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Queensferry yn ôl sydd wedi bod yn ymweld â…

25/03/2022. 10:40
Back To Top