skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Latest Blogs

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Ionawr 2023

Ein hawdur y mis ar gyfer Ionawr 2023 yw Lleucu Roberts Mae Lleucu Roberts yn ysgrifennu i oedolion a phlant…

05/01/2023. 10:11

Uchafbwynt ar gyfer 2022

Rydym wedi llunio rhestr o'n hoff atgofion o 2022. O aelodau ein campfeydd yn cyflawni uchelgeisiau ffitrwydd anhygoel, i groesawu…

23/12/2022. 12:35

Blwyddyn wych i Raglen Aml-chwaraeon 0-7 Oed Datblygu Chwaraeon Aura

Drwy gydol y flwyddyn hon, mae rhaglen aml-chwaraeon 0-7 Oed Datblygu Chwaraeon Aura wedi parhau i ddatblygu a thyfu, gan…

22/12/2022. 15:21

Gwobr Aur Ymarferydd Therapi Harddwch i Bella Bailey o Sba Afon

“Y peth dw i’n ei fwynhau fwyaf am fy rôl yn Sba Afon yw gallu rhoi gwên ar wynebau fy…

22/12/2022. 13:33

Llyfrau’r Flwyddyn! Hoff Lyfrau Ffuglen a Ffeithiol Aura yn 2022

Rydyn ni'n troi'r tudalennau olaf o'r flwyddyn 2022, ac yn paratoi ar gyfer pennod newydd yn y flwyddyn newydd. Gyda…

13/12/2022. 11:33

Mwynhewch Straeon Nadoligaidd y Gaeaf hwn gyda’ch llyfrgell leol

Mae’r Nadolig ar y gorwel ac yn ein barn ddiduedd yma yn Llyfrgelloedd Aura, nid oes ffordd well o dreulio…

07/12/2022. 15:25

Sesiynau Cefnogi Ychwanegol ar gyfer Plant 4+ Oed ym Mhwll Nofio Aura

Mae’r tîm Nofio Aura yn falch o allu cynnig sesiynau cefnogi ychwanegol yn ein pyllau nofio yn yr Wyddgrug a’r…

06/12/2022. 12:37

‘Off Flint’: Sesiynau Galw Heibio Treftadaeth Cymunedol yn Llyfrgell Y Fflint

‘Dathlu ein tref, ein castell a’n harfordir’ Mae 'Off Flint’ yn brosiect cyffrous newydd i gofnodi, cadw a dathlu treftadaeth…

05/12/2022. 09:10

CANOLFANNAU HAMDDEN A LLYFRGELLOEDD AURA: AMSEROEDD AGOR DROS Y NADOLIG 2022/23

Llyfrgelloedd Aura Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau ar gyfer…

02/12/2022. 14:44
Back To Top