skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Latest Blogs

Pêl-droed Aura wedi’i enwi fel Darparwr Pêl-droed Hwyliog y Flwyddyn ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru

Yn gynharach yn yr haf, cafodd Pêl-droed Aura ei enwi fel Darparwr Pêl-droed Hwyliog y Flwyddyn Cymdeithas Bêl-droed Cymru a…

05/09/2022. 13:35

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Medi 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Medi 2022 yw Cynan Jones Mae’r awdur o Aberaeron, Cynan Jones, wedi cael ei…

01/09/2022. 12:39

Aura Cymru yn cyrraedd y Rownd Derfynol yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022

Mae Aura Cymru yn falch iawn o ddweud eu bod wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori ‘Trawsnewid Cymuned…

15/08/2022. 14:39

Rhaglen Aml-chwaraeon 0–7 Oed Datblygu Chwaraeon Aura

Ers mis Medi 2021, mae rhaglen aml-chwaraeon 0–7 oed Datblygu Chwaraeon Aura wedi darparu dros 200 o sesiynau ar draws…

11/08/2022. 12:15

Effaith Aura yn Sir y Fflint ers 2017

Wrth i Aura Cymru, cartref canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth Sir y Fflint nesáu at ei bumed blwyddyn, edrychwn…

09/08/2022. 09:21

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Awst 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Awst 2022 yw Taylor Jenkins Reid Y nofelydd yma yn creu straeon sy’n dilyn…

03/08/2022. 13:05

Chicago Bears yn dod â Chlinig Pêl droed Americanaidd Ieuenctid i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Bu i’r Chicago Bears, un o’r timau Pêl-droed Americanaidd proffesiynol mwyaf llwyddiannus ymweld â ni yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy…

25/07/2022. 16:32

Gŵyl Bêl-droed Genethod ‘Huddle Unite’ yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

“Mae pêl-droed merched a genethod yn cael ei ddathlu ar hyd a lled y byd ar hyn o bryd, felly…

14/07/2022. 11:58

Dewch i fod yn Hac Darllen neu Teclynnwr yr haf yma yn eich llyfrgell Aura leol

Mae’r Sialens Ddarllen yr Haf 2022 wedi cyrraedd! Yr haf yma, gall plant 4-11 oed ymweld â’u llyfrgell Aura leol…

13/07/2022. 10:51

Gŵyl Bêl-droed a Diwrnod Gweithgareddau Hwyl Aura yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Roedd yn bleser gennym groesawu ysgolion cynradd lleol i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar 24 Mehefin ar gyfer digwyddiad elusennol…

05/07/2022. 16:17
Back To Top