skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Latest Blogs

Mwynhewch Straeon Nadoligaidd y Gaeaf hwn gyda’ch llyfrgell leol

Mae’r Nadolig ar y gorwel ac yn ein barn ddiduedd yma yn Llyfrgelloedd Aura, nid oes ffordd well o dreulio…

07/12/2022. 15:25

Sesiynau Cefnogi Ychwanegol ar gyfer Plant 4+ Oed ym Mhwll Nofio Aura

Mae’r tîm Nofio Aura yn falch o allu cynnig sesiynau cefnogi ychwanegol yn ein pyllau nofio yn yr Wyddgrug a’r…

06/12/2022. 12:37

‘Off Flint’: Sesiynau Galw Heibio Treftadaeth Cymunedol yn Llyfrgell Y Fflint

‘Dathlu ein tref, ein castell a’n harfordir’ Mae ‘Off Flint’ yn brosiect cyffrous newydd i gofnodi, cadw a dathlu treftadaeth…

05/12/2022. 09:10

CANOLFANNAU HAMDDEN A LLYFRGELLOEDD AURA: AMSEROEDD AGOR DROS Y NADOLIG 2022/23

Llyfrgelloedd Aura Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau ar gyfer…

02/12/2022. 14:44

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Rhagfyr 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Rhagfyr yw Chimamanda Ngozi Adichie Mae Chimamanda Ngozi Adichie yn awdur o Nigeria sy’n…

01/12/2022. 14:18

C’mon Cymru! Gŵyl Cwpan y Byd i Ysgolion Sir y Fflint yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Trefnodd tîm Datblygu Chwaraeon Aura ddwy Ŵyl Cwpan y Byd i Ysgolion Sir y Fflint yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy…

28/11/2022. 11:29

Llwyddiant i Raglen Darpariaeth Amgen Aura wrth i bobl ifanc gwblhau lefel Efydd eu Gwobr Dug Caeredin

Mae rhaglen Darpariaeth Amgen Aura yn cynnig cyfle i bobl ifanc sydd naill ai ddim mewn addysg neu sy’n dilyn…

17/11/2022. 15:11

SÊL DYDD GWENER GWARIO GWYLLT 2022

TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8 mis a chael 12 mis 1. Bydd y cynnig ar…

15/11/2022. 15:19

Sesiynau Galw Heibio Iechyd a Lles ym Mhafiliwn Jade Jones, Y Fflint

O wiriadau iechyd a chyngor am faeth, i sesiynau a dosbarthiadau ffitrwydd personol – mae yna rywbeth i bawb!  …

07/11/2022. 12:07

Y cyfan sydd arnoch angen i chi ei wybod am ‘Aura Elît’: Pecyn Noddi Athletwyr

Aura Elît: pecyn noddi cyffrous  i athletwyr lleol Nod Aura Elît yw bod o fudd i athletwyr drwy weithio gyda’u…

02/11/2022. 11:45
Back To Top