skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein horiau agor dros y Pasg yma a'n rhaglen wych o Weithgareddau Gwyliau'r Pasg yma

Latest Blogs

Sesiynau Galw Heibio Iechyd a Lles ym Mhafiliwn Jade Jones, Y Fflint

O wiriadau iechyd a chyngor am faeth, i sesiynau a dosbarthiadau ffitrwydd personol - mae yna rywbeth i bawb!  …

07/11/2022. 12:07

Y cyfan sydd arnoch angen i chi ei wybod am ‘Aura Elît’: Pecyn Noddi Athletwyr

Aura Elît: pecyn noddi cyffrous  i athletwyr lleol Nod Aura Elît yw bod o fudd i athletwyr drwy weithio gyda’u…

02/11/2022. 11:45

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Tachwedd 2022

Gyda'r cyhoeddiad o'i nofel ddiweddaraf - un mae pawb wedi bod yn disgwyl amdan - The Marriage Portrait, rydym wedi…

01/11/2022. 09:24

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn cynnal Lansiad Rhestr Lyfrau Cymru ‘Darllen yn Well ar gyfer Pobl Ifanc yn eu Harddegau’

I gyd-fynd â Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar 10 Hydref, lansiodd yr Asiantaeth Ddarllen, mewn partneriaeth â Chymdeithas Prif…

24/10/2022. 09:54

Edrych yn ôl ar haf o sesiynau ‘Fit, Fed and Read’ gydag Aura Cymru

Ymunodd tîm Datblygu Chwaraeon Aura unwaith eto’r haf hwn gyda chydweithwyr Lyfrgelloedd Aura i ddarparu sesiynau ‘Fit Fed and Read’…

18/10/2022. 12:38

Taflu goleuni ar aelod: Stori Tania Burbridge

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyflawni nodau ffitrwydd anhygoel. Roedd ymuno a’r gampfa yn un o’r “penderfyniadau gorau”…

14/10/2022. 09:41

Trac Beiciau Balans Newydd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Mae’n bleser gan Aura gyflwyno trac beiciau balans newydd yng nghefn Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Diben y trac yw creu…

12/10/2022. 14:17

Yr Arena Iâ ar fin agor yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Bydd yr wythnosau nesaf yn rhai cyffrous iawn i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gan y bydd y ganolfan sglefrio yn…

05/10/2022. 09:12

Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain

Bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cynnal arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain fel rhan o ddigwyddiadau cenedlaethol…

04/10/2022. 15:37

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Hydref 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Hydref 2022 yw’r gogoneddus Bethan Gwanas. Mae pob un nofel ganddi hi’n bleser i’w…

04/10/2022. 11:21
Back To Top