skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Latest Blogs

Effaith Aura yn Sir y Fflint ers 2017

Wrth i Aura Cymru, cartref canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth Sir y Fflint nesáu at ei bumed blwyddyn, edrychwn…

09/08/2022. 09:21

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Awst 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Awst 2022 yw Taylor Jenkins Reid Y nofelydd yma yn creu straeon sy’n dilyn…

03/08/2022. 13:05

Chicago Bears yn dod â Chlinig Pêl droed Americanaidd Ieuenctid i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Bu i’r Chicago Bears, un o’r timau Pêl-droed Americanaidd proffesiynol mwyaf llwyddiannus ymweld â ni yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy…

25/07/2022. 16:32

Gŵyl Bêl-droed Genethod ‘Huddle Unite’ yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

“Mae pêl-droed merched a genethod yn cael ei ddathlu ar hyd a lled y byd ar hyn o bryd, felly…

14/07/2022. 11:58

Dewch i fod yn Hac Darllen neu Teclynnwr yr haf yma yn eich llyfrgell Aura leol

Mae’r Sialens Ddarllen yr Haf 2022 wedi cyrraedd! Yr haf yma, gall plant 4-11 oed ymweld â’u llyfrgell Aura leol…

13/07/2022. 10:51

Gŵyl Bêl-droed a Diwrnod Gweithgareddau Hwyl Aura yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Roedd yn bleser gennym groesawu ysgolion cynradd lleol i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar 24 Mehefin ar gyfer digwyddiad elusennol…

05/07/2022. 16:17

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Gorffennaf 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Gorffennaf yw Rebecca Roberts Mis diwethaf, roedd Llyfrgelloedd Aura yn falch iawn o gynnal…

01/07/2022. 11:59

Sioe Deithiol Aura: Haf 2022

Bydd tîm Aura yn ymweld â’r lleoliadau canlynol dros yr haf fel rhan o Sioe Deithiol Aura: Carnifal y Fflint:…

30/06/2022. 11:45

Taflu goleuni ar aelod: Hanes Kate Harding

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyflawni nodau ffitrwydd anhygoel. Mae darganfod ffitrwydd wedi bod yn “agoriad llygad” i…

29/06/2022. 11:16

Dathlu Lansiad ‘Curiad Gwag’ mewn Llyfrgell Llawn! Noson arbennig gyda Rebecca Roberts a Bethan Gwanas yn Llyfrgell Yr Wyddgrug

“Efallai mai Curiad Gwag yw teitl y nofel ond roedd yr ystafell yn llawn bwrlwm a chwerthin!” Ar nos Iau…

27/06/2022. 16:19
Back To Top