skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Latest Blogs

50 Mlynedd o Falchder: 5 Rhestr Lyfrau i Ddathlu Pob Degawd o Falchder

Eleni, mae hi’n 50 mlwyddiant mis Balchder. Rydyn ni wedi llunio pum rhestr ddarllen i nodi pob degawd a, gobeithio,…

22/06/2022. 13:08

Dyfeisiadau clywed newydd ym Mhwll Nofio’r Wyddgrug yn ‘declyn anhygoel’ i helpu plant i fod yn fwy hyderus yn y dŵr

Mae Tîm Nofio Aura, mewn partneriaeth â Chlwb Nofio’r Wyddgrug yn awr yn gallu cynnig dyfeisiadau clywed ym Mhwll Nofi’r…

07/06/2022. 14:09

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mehefin 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Mehefin yw Nick Hornby Mae Nick Hornby yn awdur cyfarwydd i ddarllenwyr ar draws…

06/06/2022. 10:42

Ffitrwydd Babi a Fftirwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug

Ffitrwydd Babi a Ffitrwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug gyda’r Hyfforddwyr Ffitrwydd Abbie a Simon. I fynegi diddordeb mewn ymuno,…

24/05/2022. 09:32

SÊL DYDD GWENER GWYCH

Dydd Gwener 20 Mai - Dydd Llun 23 Mai 2022 TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8…

05/05/2022. 12:43

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mai 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Mai yw Manon Steffan Ros. Mae Manon Steffan Ros yw un o’n hawduron cyfoes…

04/05/2022. 09:35

Chwalu Rhwystrau a Mynd yn Groes i Bob Disgwyl: hanes rhyfeddol y nofwraig ifanc arbennig, Heidi Rogerson

Ar ôl cael gwybod sawl gwaith “na fyddai hi byth yn gallu nofio”, mae’r ferch ifanc 14 oed o’r Fflint,…

29/04/2022. 15:05

Aura Cymru’n myfyrio ar eu Gaeaf llawn gweithgareddau lles

Drwy gydol mis Chwefror a mis Mawrth 2022, roedd yn bleser gan Aura ddarparu gweithgareddau rhad ac am ddim ar…

22/04/2022. 10:18

CANOLFANNAU HAMDDEN A LLYFRGELLOEDD AURA: AMSEROEDD AGOR DROS Y PASG 2022

Llyfrgelloedd Aura Bydd POB llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau ar gyfer y…

14/04/2022. 14:13

Cyllid wedi’i sicrhau i wneud Canolfannau Hamdden Aura yn fwy ynni effeithlon

Mae gennym ni newyddion da i’w rannu! Yn ddiweddar dyfarnwyd £144,000 i Aura Cymru yn dilyn cais llwyddiannus i Chwaraeon…

14/04/2022. 09:39
Back To Top