Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Latest Blogs

Dewch i fod yn Hac Darllen neu Teclynnwr yr haf yma yn eich llyfrgell Aura leol

Mae’r Sialens Ddarllen yr Haf 2022 wedi cyrraedd! Yr haf yma, gall plant 4-11 oed ymweld â’u llyfrgell Aura leol…

13/07/2022. 10:51

Gŵyl Bêl-droed a Diwrnod Gweithgareddau Hwyl Aura yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Roedd yn bleser gennym groesawu ysgolion cynradd lleol i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar 24 Mehefin ar gyfer digwyddiad elusennol…

05/07/2022. 16:17

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Gorffennaf 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Gorffennaf yw Rebecca Roberts Mis diwethaf, roedd Llyfrgelloedd Aura yn falch iawn o gynnal…

01/07/2022. 11:59

Sioe Deithiol Aura: Haf 2022

Bydd tîm Aura yn ymweld â’r lleoliadau canlynol dros yr haf fel rhan o Sioe Deithiol Aura: Carnifal y Fflint:…

30/06/2022. 11:45

Taflu goleuni ar aelod: Hanes Kate Harding

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyflawni nodau ffitrwydd anhygoel. Mae darganfod ffitrwydd wedi bod yn “agoriad llygad” i…

29/06/2022. 11:16

Dathlu Lansiad ‘Curiad Gwag’ mewn Llyfrgell Llawn! Noson arbennig gyda Rebecca Roberts a Bethan Gwanas yn Llyfrgell Yr Wyddgrug

“Efallai mai Curiad Gwag yw teitl y nofel ond roedd yr ystafell yn llawn bwrlwm a chwerthin!” Ar nos Iau…

27/06/2022. 16:19

50 Mlynedd o Falchder: 5 Rhestr Lyfrau i Ddathlu Pob Degawd o Falchder

Eleni, mae hi’n 50 mlwyddiant mis Balchder. Rydyn ni wedi llunio pum rhestr ddarllen i nodi pob degawd a, gobeithio,…

22/06/2022. 13:08

Dyfeisiadau clywed newydd ym Mhwll Nofio’r Wyddgrug yn ‘declyn anhygoel’ i helpu plant i fod yn fwy hyderus yn y dŵr

Mae Tîm Nofio Aura, mewn partneriaeth â Chlwb Nofio’r Wyddgrug yn awr yn gallu cynnig dyfeisiadau clywed ym Mhwll Nofi’r…

07/06/2022. 14:09

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mehefin 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Mehefin yw Nick Hornby Mae Nick Hornby yn awdur cyfarwydd i ddarllenwyr ar draws…

06/06/2022. 10:42

Ffitrwydd Babi a Fftirwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug

Ffitrwydd Babi a Ffitrwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug gyda’r Hyfforddwyr Ffitrwydd Abbie a Simon. I fynegi diddordeb mewn ymuno,…

24/05/2022. 09:32
Back To Top