skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Latest Blogs

Awduron o’r gogledd ymhlith y llyfrau sy’n codi hwyliau plant a phobl ifanc

Pa well ffordd i ddathlu Diwrnod San Ffolant na gyda 25 llyfr mae plant a phobl ifanc Cymru yn eu…

14/02/2022. 13:59

Awgrymiadau Llyfrgelloedd Aura o’r llyfrau i’w darllen i ddathlu Mis Hanes LGBTQ+ 2022

Mae mis Chwefror 2022 yn Fis Hanes LGBTQ+: amser i anrhydeddu teithiau’r gorffennol a’r presennol dan arweiniad y gymuned LGBTQ+…

04/02/2022. 11:30

Tonnau Lles yn Sesiynau Polo Dŵr Iau Aura

Mae polo dŵr, fel nofio, yn ffordd wych o gadw’n actif a helpu tuag at wella lefelau ffitrwydd. Rydym yn…

03/02/2022. 15:30

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Chwefror 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Chwefror 2022 yw’r gogoneddus Sarah Winman. Gan wau themâu o gariad a chyfeillgarwch gyda…

01/02/2022. 12:47

Rhannu, creu a dathlu yn ystod Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon

Bydd Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon yn cael ei gynnal eleni o 29 Ionawr i 5 Chwefror 2022, un o’n hoff…

28/01/2022. 14:23

Llyfr Da yn cynnig Gaeaf Llawn Lles mewn Llyfrgelloedd Cyhoeddus

Annog plant a phobl ifanc i enwebu llyfrau sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n well Mae plant a phobl ifanc ledled…

25/01/2022. 10:35

Llyfrau Gorau Dydd Santes Dwynwen Llyfrgelloedd Aura

 Diwrnod Santes Dwynwen Hapus, nawddsant cariadon Cymru!   Rydym wedi dewis 10 llyfr gwych i bori drwyddynt y dydd Santes…

25/01/2022. 10:04

Taflu goleuni ar aelod: Kasper Wojtowicz

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyrraedd nodau ffitrwydd anhygoel. Mae dychwelyd i’r gampfa ar ôl y cyfnodau clo…

11/01/2022. 10:19

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Ionawr 2022

Blwyddyn Newydd Dda! I ddechrau 2022, rydym wedi dewis un o’n hoff awduron fel awdur y mis ar gyfer mis…

04/01/2022. 13:32

CANOLFANNAU HAMDDEN A LLYFRGELLOEDD AURA: AMSEROEDD AGOR DROS NADOLIG 2021/22

Llyfrgelloedd Aura Bydd POB llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a'r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau ar gyfer…

17/12/2021. 14:33
Back To Top