skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Latest Blogs

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Rhagfyr 2021!

Ein Hawdur y Mis Rhagfyr 2021 yw Sarah Waters A hithau fwyaf adnabyddus am ddod â chymdeithas Fictorianaidd yn fyw…

01/12/2021. 14:06

SÊL DYDD GWENER GWARIO GWYLLT

Dydd Gwener 26 Tachwedd - dydd Llun 29 Tachwedd 2021 TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8…

24/11/2021. 15:01

Mae Aura Cymru wedi gosod ei rampiau ac yn barod i groesawu’r parc sglefrio yn ôl i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy!

Mae’r ychydig fisoedd nesaf am fod yn rhai hynod gyffrous i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gyda lansiad y parc bownsio…

19/11/2021. 11:19

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Tachwedd 2021!

Ein Hawdur y Mis ar gyfer mis Tachwedd 2021 ydi Kate Mosse O'r ffeithiol i ffuglen arswydus: byddem yn argymell…

01/11/2021. 10:56

Swatiwch o flaen y tân gyda’n hargymhellion ofnus ar gyfer eu darllen y Calan Gaeaf hwn

Calan Gaeaf Hapus gan Lyfrgelloedd Aura! Eisiau mynd i hwyl noson calan gaeaf eleni gyda llyfr i’ch dychryn ar eich…

28/10/2021. 09:54

Ymunwch â ni ar gyfer Gweithdai Collage gyda’r Artist Simon Grennan!

Mae Llyfrgelloedd Aura yn falch o gynnal Gweithdai Collage gwych gyda’r Artist Simon Grennan ar draws ein llyfrgelloedd ym mis…

12/10/2021. 10:25

Taflu goleuni ar aelod: Claire Strand

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sy’n cyflawni golau ffitrwydd gwych. Claire Strand, Aelod o gampfa Aura “ar ben ei digon”…

05/10/2021. 08:32

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Hydref 2021!

Ein Awdur y Mis Hydref 2021 yw Ian Rankin Mae Ian Rankin fwyaf adnabyddus am ei nofelau Inspector Rebus, ac…

01/10/2021. 12:36

Hysbysiad i Gwsmeriaid: Diweddariad Pwysig ar Ail-agor Campfa a Sba Glannau Dyfrdwy

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl yn ymwneud ag ailgyflwyno Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn dilyn ei ddefnydd diweddar fel ysbyty maes, rydym…

01/09/2021. 15:08

Taflu goleuni ar aelod: Lee Price

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyflawni nodau ffitrwydd anhygoel. Mae aelod o gampfa Aura, Lee Price, wedi colli…

01/09/2021. 09:02
Back To Top