Yn Sba Afon rydyn ni’n defnyddio nwyddau a thriniaethau o gasgliad Decleor, sydd wedi’u dylunio i hybu eich lles a’ch ffyniant. Mae gennym driniaethau mewn pedwar categori:

Tylino Persawrus

Mae’r triniaethau hyn yn defnyddio olew naws sy’n wirioneddol hyfryd yn nwylo da ein therapydd. Gan gychwyn o flaenau’ch traed, mae techneg tylino arbennig Decléor yn rhoi gwir deimlad o gysur a lles. Wrth i’r triniaethau moethus ac unigryw lacio’r tyndra, bydd eich corff yn teimlo’n llon i gyd.

Diblisgio Persawrus

Triniaeth hyfryd sy’n cyffroi’r synhwyrau ac yn cael gwared ar unrhyw flinder: lapio a diblisgio’r corff cyn tylino’r cefn a rhwbio’n ysgafn ag eli hufennog braf.