Mae triniaethau holistig Decléor i’r wyneb yn fyd-enwog am y teimlad nefolaidd a’r canlyniadau syfrdanol maen nhw’n eu rhoi. Ar ddechrau pob triniaeth fe gewch chi dyliniad unigryw i ganfod unrhyw broblemau gyda’r cefn; bydd hyn yn eich ymlacio’n llwyr ac yn rhoi syniad eithaf da i’r therapydd o’ch iechyd yn gyffredinol a’ch anghenion penodol chi. Mae ein hamrywiaeth o driniaethau i’r wyneb yn cynnwys:

Triniaeth Wyneb Decleor Discovery

Rhagflas ichi weld pam fod triniaethau nefolaidd DECLÉOR yn fyd-enwog. Os yw amser yn brin a’ch bod eisiau dod â golwg iach a phrydferth yn ôl i’ch croen, dyma’r driniaeth berffaith ichi. Bydd eich therapydd medrus yn defnyddio cyfuniad cyflym o dylino, olew naws a sglein ysgafn er mwyn llyfnhau ac adfywio croen blinedig a’i adael yn ffres ac yn ddisglair.

Triniaeth Wyneb Decleor Signature

Mae pob un o’r saith o driniaethau arbennig hyn yn defnyddio crynhoad o gynhwysion grymus a fydd yn gwella pob math o groen. Maent yn cael eu targedu’n ddwys drwy dechnegau penodol ein harbenigwyr aromatherapi: cyfuniad cain sy’n gryf ac yn dyner ar yr un pryd. Mae dewis o naill ai Ultimate Vitamin Glow neu Driniaeth Wyneb Aroma Expert.

Triniaeth Gwrth-heneiddio Blaengar

Tair o driniaethau sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i fynd i’r afael â phob problem, yn fanwl ac yn felys. Ar sail deugain mlynedd o arbenigedd mewn gofal croen a drwy ddefnyddio’r dechnoleg gwrth-heneiddio ddiweddaraf, mae’r triniaethau hyn yn bywiogi croen sy’n heneiddio ac yn rhoi canlyniadau syfrdanol o glir a llyfn.

Tylino Persawrus i Ymlacio

Awr o ddim byd ond tylino er mwyn ymlacio a rhoi sglein ar y croen. Profiad cyffyrddol llesol lle mae technegau aromatig yn asio â rhythmau cymysg a gwasgu er mwyn rhyddhau straen a’ch adnewyddu’n llwyr.