Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Uchafbwynt ar gyfer 2022

Rydym wedi llunio rhestr o’n hoff atgofion o 2022.

O aelodau ein campfeydd yn cyflawni uchelgeisiau ffitrwydd anhygoel, i groesawu wynebau newydd yn ein llyfrgelloedd a gweld cannoedd o bobol yn bresennol yn ein sesiynau Ffit, Bwyd a Darllen, mae 2022 wedi bod yn flwyddyn wych!

Dyma 5 o’n huchafbwynt ar gyfer 2022:

  • Ailagor yr Arena Iâ a’r Parc Sglefrio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
  • Croesawu plant i’n llyfrgelloedd i ddod yn Teclynwyr yn Sialens Ddarllen yr Haf 2022
  • Dychweliad sesiynau Ffit, Bwyd a Darllen a gweld 5,500 o deuluoedd a phobl ifanc yn mynychu ar draws 40 o sesiynau
  • Gwasanaethau nofio cynhwysol gwych a newydd fel dyfeisiau clyw, a sesiynau cymorth ychwanegol i blant 4+ oed: y ddau gyda’r nod o annog hyder yn y dŵr
  • Cyrraedd rowndiau derfynol a mynychu Gwobrau Twristiaeth ‘Go North Wales’ a Busnes Cymdeithasol Cymru
  • Lansiad Rhestr Lyfrau Darllen yn Well ar gyfer yr Arddegau yng Nghanolfan Hamdden a Llyfrgell Glannau Dyfrdwy

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at flwyddyn hyfryd ar draws gwasanaethau Aura. Rydym yn edrych ymlaen at 2023, lle byddwn yn parhau i gefnogi a chreu cyfleoedd ar gyfer gwella lles.

 

Back To Top