skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Digwyddiad Lles a Chyflogadwyedd

Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Dechrau am 13:00:00, cloi am 16:00:00


Digwyddiad Lles a Chyflogadwyedd yn Llyfrgell y Fflint

Cymorth – siaradwch â’n darparwyr lleol sydd ag amrywiaeth o raglenni cefnogol sydd ar gael gan amrywio o fagu hyder i gymwysterau sector-benodol
Gwybodaeth – cyngor ar sut i baratoi, edrych am, a sicrhau cyflogaeth neu gyfle gwirfoddol wrth reoli cyflwr iechyd
Mynediad – cymerwch ran mewn sesiynau blasu yn y digwyddiad, â’r opsiwn i gofrestru ar gyfer cefnogaeth o’ch dewis ar y diwrnod

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chris, Ymgynghorydd Gwaith i’r Anabl, ar 07554390888, neu Sue, Ymgynghorydd Cyflogwyr, ar 07867187550.

Back To Top