skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein horiau agor dros y Pasg yma a'n rhaglen wych o Weithgareddau Gwyliau'r Pasg yma

Llofruddiaeth yn y Llyfrgell

Dydd Mercher 7 Medi 2022

Dechrau am 19:00:00, cloi am 21:00:00


Llofruddiaeth yn y Llyfrgell: Noson gyda’r Awdur Troseddau Luca Veste

Mewn partneriaeth â The Bookshop, Yr Wyddgrug

Tocynnau £5 digwyddiad yn unig, £10 gan gynnwys copi o’r llyfr, You Never Said Goodbye. Tocynnau ar gael o The Bookshop a Llyfrgell Yr Wyddgrug. Croeso cynnes i bawb!

Back To Top