skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein horiau agor dros y Pasg yma a'n rhaglen wych o Weithgareddau Gwyliau'r Pasg yma

Prynhawn gyda Robert Harris

Dydd Mawrth 6 Medi 2022

Dechrau am 15:00:00, cloi am 17:00:00


Ymunwch â ni am brynhawn gyda’r awdur Robert Harris mewn partneriaeth â The Bookshop, Yr Wyddgrug.

Tocynnau £10 digwyddiad yn unig, £22 gan gynnwys copi o’r llyfr, Act of Oblivion. Tocynnau ar gael o The Bookshop a Llyfrgell Yr Wyddgrug.

Back To Top