skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Y Dychweliad o Gampfa a Sba Glannau Dyfrdwy: diweddariad am Daliadau Cwsmer

Wrth i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ddychwelyd yn raddol yn dilyn ei defnyddio fel ysbyty maes ac, yn fwy diweddar, fel canolfan frechu, hoffem adael i gwsmeriaid presennol wybod sut y byddwn yn trin eu haelodaeth debyd uniongyrchol misol ar ôl ailagor y gampfa a’r sba o ddydd Llun, 6 Medi.

Derbyniwyd taliadau debyd uniongyrchol diwethaf gan aelodau Glannau Dyfrdwy ym mis Mawrth 2020 ac fel rheol byddent wedi bod yn ddilys am y cyfnod 5 Mawrth i 4 Ebrill neu 19 Mawrth i 18 Ebrill. Fel y gwyddoch, caeodd Aura ganolfan hamdden Glannau Dyfrdwy yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar 20 Mawrth 2020 gan olygu na dderbyniodd cwsmeriaid eu credyd mis llawn.

Trwy gydol cyfnod cau Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, rydym wedi cadw manylion debydau uniongyrchol aelodau. Mae aelodaeth wedi cael eu ‘rhewi’ ac nid ydym wedi casglu unrhyw daliadau yn ystod yr amser hwn.

Gyda’r newyddion gwych y bydd campfa a sba Glannau Dyfrdwy yn ailagor o 6 Medi, byddwn yn ‘dadrewi’ aelodaeth ar gyfer aelodau dosbarth campfa, sba a ffitrwydd cyn y dyddiad hwn ond ni fyddwn yn ailddechrau cymryd taliadau debyd uniongyrchol tan 5 neu 19 Hydref sy’n golygu y bydd ein cwsmeriaid ffyddlon yn derbyn eu credyd amser rhagorol o fis Mawrth 2020, ynghyd ag ychydig bach mwy, fel diolch am eich amynedd.

NID oes angen i aelodau campfa a sba Glannau Dyfrdwy wneud unrhyw beth i ail-greu eu debyd uniongyrchol. Bydd taliadau yn ailddechrau ar 5 neu 19 Hydref 2021 ar swm misol arferol yr aelod.

Bydd cwsmeriaid Glannau Dyfrdwy yn gallu archebu sesiynau a dosbarthiadau ffitrwydd yn y ffordd arferol ar ein gwefan www.aura.cymru o ddydd Mercher, 1 Medi. Sylwch fod archebu ymlaen llaw ar-lein ar gyfer sesiynau a dosbarthiadau ffitrwydd yn hanfodol.

Ar gyfer cwsmeriaid Glannau Dyfrdwy sydd ag aelodaeth flynyddol, gallwch fod yn sicr am y credyd amser sy’n weddill a’r dyddiad dod i ben cyfredol. Mae gennym gofnod o’r holl aelodaeth flynyddol a brynwyd cyn cau. Ym mhob amgylchiad, bydd y dyddiad dod i ben blaenorol yn cael ei ymestyn i adlewyrchu hyd y cyfnod pan nad oedd Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich aelodaeth a debyd uniongyrchol, cysylltwch ag aelod o Dîm Gwasanaethau Cwsmer Aura trwy e-bostio info@aura.wales neu dros y ffôn ar 01352 702430/702436 (Llun – Gwener, 8:30 am -5: 00pm).

Back To Top