Cawell Panna Aura

Mae ein Cawell Pêl-droed Panna yn ddarn unigryw o gyfarpar sy’n eich galluogi i fynd â phêl-droed i unrhyw leoliad! Mae ‘Panna’ 1v1 yn fformat newydd o bêl-droed lle mae’r canolbwynt ar drechu eich gwrthwynebwr gyda goliau, neu ennill drwy berfformio ‘Panna’ neu ‘Nutmeg’ drwy gael y bêl drwy goesau eich gwrthwynebwr. Mae’n gêm wych sy’n helpu i ddatblygu sgiliau rheolaeth agos, creadigrwydd, cyffyrddiad, arloesi, gwneud penderfyniadau, amddiffyn ac ymosod. Mae gemau yn sydyn, ac yn para 2-3 munud, gan sicrhau nad yw chwaraewyr yn aros yn rhy hir i gael tro i chwarae.

Mae’r Gawell Pêl-droed Panna yn cysylltu’n berffaith gyda’r cysyniad o ‘chwaraeon stryd’; mae’n hawdd ei gludo, yn hawdd ei osod, ac yn wahanol i unrhyw beth fydd yr ieuenctid wedi ei weld o’r blaen. Mae’n cael effaith gadarnhaol lle bynnag mae’n mynd. Mae’r gawell yn hynod o wydn. Gellir ei frandio yn hawdd gyda’ch hysbysebion.

Pecynnau Nawdd Cymunedol

Pecyn £1000

• 2 faner hysbysebu ar y gawell
• 1 faner hysbysebu ar yr arena
• Cawell ac arena i’w llogi ar gyfer eich digwyddiad eich hun am 2:30 awr gyda staff
• Llogi offer am hanner y pris wrth noddi (3 achlysur)
• Adnewyddu nawdd yn yr 2il flwyddyn am £800


Pecyn £750

• 2 faner hysbysebu ar y gawell
• Cawell ac arena i’w llogi ar gyfer eich digwyddiad eich hun am 2:00 awr gyda staff
• Llogi offer am hanner y pris wrth noddi (2 achlysur)
• Adnewyddu nawdd yn yr 2il flwyddyn am £600


Pecyn £500

• 1 faner hysbysebu ar y gawell
• Llogi offer am hanner y pris wrth noddi (1 achlysur)
• Adnewyddu nawdd yn yr 2il flwyddyn am £400


Pecyn £250

• 1 faner hysbysebu ar y gawell
• Adnewyddu nawdd yn yr 2il flwyddyn am £200