Mae Ystafell ffitrwydd Bwcle wedi’i leoli ar safle Ysgol Uwchradd Elfed. Mae’r Ystafell ffitrwydd wedi’i leoli drwy’r drysau wrth ymyl derbynfa’r ganolfan hamdden. Ystafell Ffitrwydd yw hon gyda’r offer llinell hawdd, peiriant rhedeg , beiciau ffitrwydd, beiciau cylchdro ‘ Top XT ‘ ar gyfer y breichiau a system ffitrwydd amlswyddogaethol DAP. Mae gennym bwysau bach, peli meddyginiaeth, matiau ac ati hefyd.

  • 7 darn o offer ffitrwydd llinell hawdd
  • 3 darn o gyfarpar ffitrwydd cardiofasgwlaidd
  • Peiriant cebl pwli deuol, addasadwy
  • Matiau, peli meddyginiaeth a phwysau llaw

Rydym yn cynnig mathau gwahanol o aelodaeth, gan gynnwys debyd uniongyrchol, blaendaliadau blynyddol neu daliad wrth i chi fynd. Nid oes angen contract ar unrhyw un o’n haelodaeth, felly mae modd canslo ar unrhyw adeg. Mae’n orfodol bod pob aelod newydd yn mynd drwy’r proses ymuno sy’n cynnwys gwiriad pwysedd gwaed; gallwn ddarparu dadansoddiad o gyfansoddiad y corff sy’n ddewisol. Ar ôl nodi eich amcanion, gall ein hyfforddwyr sydd â chymwysterau uchel deilwra rhaglenni ymarfer corff unigol. Maent yn gallu eich arwain gyda hyfforddi diogel arbenigol a darparu adolygiadau rheolaidd o gynnydd fel eich bod yn gweld canlyniadau!

Amseroedd Agor:

6.30am – 8.30am Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener 

7.30 – 8.30am Dydd Mawrth a Dydd Iau

5.00pm – 10.00pm Dydd Llun – Dydd Iau

5.00pm – 9.00pm Dydd Gwener

8.00am – 5.00pm Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Cysylltwch â ni:

Ffôn: 01352 704290

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mae gennym fynediad i ystafelloedd eraill ar gampws yr ysgol lle rydym yn darparu ein dosbarthiadau ffitrwydd megis Pilates, Zumba, Total Tone, Ioga, Met Fit, Dosbarth Booty, Aqua Fit a mwy. Mae rhestr lawn o’r rhain i’w gweld ar ein tudalen rhaglen dosbarthiadau ffitrwydd lle ceir dosbarthiadau amrywiol ar gyfer pob gallu.